Hunstad FK fikk med hele 5 spillere på KRETSSAMLING FOR SPILLERE FØDT 2001 OG 2002

Nordland Fotballkrets arrangerte kretssamling i Stålhallen på Mo i Rana 27-29.november 2015 for gutter og jenter født 2001 og 2002. Samlingen var et resultat av innledende sonesamlinger og områdesamling i Salten og på Helgeland. Av jentene var det Oda Arntsen (2001) og Lea Texmo Limstrand (2002) som ble tatt ut. Mens for guttene var det Siem Tesfay, Isak Helbostad og Aksel Bay-Larsen, alle 2002, som ble tatt ut av Nordland Fotballkrets til kretssamlingen på Mo. Totalt var det 35 gutter og 35 jenter på samlingen.

Både guttene og jentene følte de fikk vist seg frem på banen og trekker frem det inspirerende ved å få spille og trene med så mange flinke jevnaldrende. Sosialt sett følte de seg veldig velkommen og inkludert blant de andre spillerne fra Salten og Helgeland.

Link til saken:

http://www.fotball.no/Kretser/nordland/aktivitet/Spillerutvikling-i-Nordland-Fotballkrets/2015/Kretssamling-for-spillere-fodt-2001-og-2002/

2015 11 29 12.40.39

Click here to add your own text