Årsmøte 2023

Ordinært årsmøte avholdes torsdag 23. mars 2023 kl 19.00 i Mørkvedhallens kantine.

Saksliste 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, referent og 2 personer til å underskrive protokollen
 4. Behandle styrets årsrapport 2022
 5. Kontrollutvalgets beretning 2022
 6. Behandle regnskap 2022
 7. Behandle forslag og saker
 8. Lov for Hunstad fotballklubb
 9. Klubbens verdier
 10. Kontingent og treningsavgift
 11. Budsjett 2023
 12. HFK Organisasjonsplan
 13. HFK Sportsplan
 14. Klubbhåndbok
 15. Valg

Oppdatert 21.03.23: feil i sakslisten, ny versjon av årsmøtepapirene lastet opp. Ikke noe innhold i sakene endret.