Årsmøte Hunstad FK 22. april 2021

Årsmøtet gjennomføres på teams torsdag 22. april kl 19.00
De som ønsker å delta bes kontakte oss på e-post post@hunstadfk.no helst innen 20. april. Link til møtet blir sendt ut dagen før møtet.

Saksliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, referent og 2 personer til å underskrive protokollen
 4. Behandle årsberetning 2020
 5. Kontrollutvalgets beretning 2020
 6. Behandle regnskap 2020
 7. Behandle forslag og saker
 8. Kontingent og treningsavgift 2021
 9. Budsjett 2021
 10. HFK Organisasjonsplan
 11. HFK Sportsplan
 12. Forslag til klubbhåndbok
 13. Valg

Velkommen
Med vennlig hilsen
Hans Jørgen Kibsgaard
Styreleder Hunstad fotballklubb