årsmøtebilde

Årsmøte Hunstad FK

Årsmøtet avholdes onsdag 30. mars 2022 kl 20.00
i Mørkvedhallens kantine

Saksliste  

 1. Godkjenne de stemmeberettigede  
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden  
 3. Velge dirigent, referent og 2 personer til å underskrive protokollen   
 4. Behandle styrets årsrapport 2021  
 5. Kontrollutvalgets beretning 2021 
 6. Behandle regnskap 2021 
 7. Behandle forslag og saker  
 8. Kontingent og treningsavgift 2022 
 9. Budsjett 2022 
 10. HFK Organisasjonsplan 
 11. HFK Sportsplan  
 12. Klubbhåndbok  
 13. Valg  

Sakspapirer finner dere nedenfor

Velkommen 
Med vennlig hilsen 
Hans Jørgen Kibsgaard 
For styret Sakspapirer