årsmøte

Årsmøte 2023

Innkalling til årsmøte 2023 i Hunstad fotballklubb

Dato/tidspunkt: 23. mars 2023 kl 19.00
Sted: Kantina i Mørkvedhallen

Innmelding av saker sendes til styret innen 9. mars på e-post post@hunstadfk.no
Fullstendig saksliste for møtet blir gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.