Oppføringer av Lena Stemland

Nytt styre i HFK

Første styremøte med nyvalgt styret ble avholdt 18. juni.Hans Jørgen Kibsgaard ble valgt som ny leder på årsmøtet 28. mai. Tidligere leder Trond Dalhaug fortsetter videre som nestleder. Styremedlemmer er Svein Bjørgo Larsen, Kristin Brodtkorb Thorsteinsen og Ørjan Andre Aas

Årsmøte Hunstad FK 28. mai 2020

Årsmøtet gjennomføres på teams torsdag 28. mai 2020 kl 20.00De som ønsker å delta bes kontakte oss på e-post post@hunstadfk.no helst innen 26. mai. Saksliste   Godkjenne de stemmeberettigede   Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden   Velge dirigent, referent og 2 personer til å underskrive protokollen  Behandle årsberetning 2019   Revisors beretning regnskap 2019    Behandle regnskap 2019  Behandle forslag og saker   […]

Pressemelding vedr bruk av fotballbanene under Corona

Fotballklubbene i Bodø ønsker å være en god medspiller for Bodø kommune og byens innbyggere i vår felles dugnad mot corona-viruset. En av de viktigste oppgavene for idretten er å bidra til at smitten ikke brer seg. Vi mener derfor det er vår naturlige plikt å si fra om noen ting i denne sammenheng. Bruken […]

Årsmøte i Hunstad FK utsettes

Styret i Hunstad FK har i dag 16.03.20, besluttet å utsette klubbens årsmøte (som skulle vært avholdt mandag 23.3) Bakgrunnen er utviklingen knyttet til koronaviruset og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Norges Idrettsforbund har gitt alle landets idrettslag utsatt frist for avholdelse av årsmøte til 15. juni. Vi vil komme tilbake til ny dato etter hvert. Med vennlig […]

Årsmøte Hunstad FK

Styret innkaller til årsmøte i Hunstad fotballklubb Årsmøtet avholdes mandag 23. mars kl 20.00 i kantinen i Mørkvedhallen Saker som ønskes tatt opp må sendes på e-post til klubben, post@hunstadfk.no, innen 9. mars Fullstendig saksliste for møtet vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet Velkommen til årsmøte! Med vennlig hilsen Styret

Idrettstrøm fra Polar Kraft

Polar Kraft er en av våre sponsorer, som medlem av FK Hunstad kan du nå kjøpe Idrettsstrøm. For hver kWh du forbruker med denne strømavtalen går 1 øre i idrettsstøtte til klubben, uten at det koster ekstra.Ingen binding og en stabilt lav pris gjennom hele året.Idrettsstrøm var i 2019, 3 øre lavere en gjennomsnittprisen på […]

Fordelsprogram hos Sport1

Sportshuset Sport 1 er HFKs samarbeidspartner og foretrukne leverandør av utstyr og bekledning. Medlemmer i HFK nyter godt av gode rabatter på Hunstadkolleksjonen og øvrige varer i butikken

Elektro Hunstad internturnering 2019

Årets store begivenhet, Hunstad fotballklubb’s egne turnering. Det spilles 3, 5 og 7’er Turneringen avholdes på Alstadbanen lørdag 14. september.  Årets arrangør er 2010-årgangen. Påmelding sendes til elektro.Hunstad.open.2019@gmail.com innen fredag 6/9 kl 16.00 Påmelding må inneholde: – Årskull – Antall lag – Jenter/Gutter – Trener/kontaktperson m/tlfnr og e-post