Oppføringer av Lena Stemland

Lov for Hunstad fotballklubb

Styret har sist fastsatt oppdatert lov for Hunstad FK i sak 12/21 den 12.04.2021. Klubbens lov følger lovnorm vedtatt av idrettsstyret. I henhold til loven skal styret fastsette ny lov i tråd med endringer i lovnormen. Endringer ut over lovnormen krever årsmøtets godkjenning.

Innkalling til årsmøte Hunstad FK

Styret innkaller til årsmøte i Hunstad fotballklubb Årsmøtet avholdes digitalt på teams torsdag 22. april 2021 kl 19.00 Innmelding av saker sendes til styret innen 8. april på e-post post@hunstadfk.no Fullstendig saksliste for møtet vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Velkommen til årsmøte Med vennlig hilsen Styret

Sulland Nyttårscup 2021 AVLYST

Hunstad FK og Innstranda IL har bestemt seg for å avlyse Nyttårscupen i fotball som skulle gå av stabelen 15. – 17. januar 2021 i Nordlandshallen. Beslutningen om å avlyse turneringa skjer på grunn av restriksjonene som følge av korona-situasjonen. Turneringa har de siste årene samlet opp mot 200 lag, og har vært en fin […]

Velkommen til fotball

Nå er vi snart klare for å ta i mot gutter og jenter født i 2015 som ønsker å spille fotball. Men før vi kommer i gang arrangeres det et informasjonsmøte for foreldrene onsdag 30. september i kantina i Mørkvedhallen kl 20.00

Kampregler – Korona

Nå som deler av breddefotballen åpner følger det med et sett av regler fra forbundet som vi er pliktet å følge. Alle lag må lese hele denne informasjonssiden. Det aller meste ligger som et ansvar på arrangørklubb/hjemmelag. Det er ekstremt viktig at alle som har en rolle i forbindelse med avvikling av kamper i barne- og ungdomsfotballen […]

Nytt styre i HFK

Første styremøte med nyvalgt styret ble avholdt 18. juni.Hans Jørgen Kibsgaard ble valgt som ny leder på årsmøtet 28. mai. Tidligere leder Trond Dalhaug fortsetter videre som nestleder. Styremedlemmer er Svein Bjørgo Larsen, Kristin Brodtkorb Thorsteinsen og Ørjan Andre Aas

Årsmøte Hunstad FK 28. mai 2020

Årsmøtet gjennomføres på teams torsdag 28. mai 2020 kl 20.00De som ønsker å delta bes kontakte oss på e-post post@hunstadfk.no helst innen 26. mai. Saksliste   Godkjenne de stemmeberettigede   Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden   Velge dirigent, referent og 2 personer til å underskrive protokollen  Behandle årsberetning 2019   Revisors beretning regnskap 2019    Behandle regnskap 2019  Behandle forslag og saker   […]

Pressemelding vedr bruk av fotballbanene under Corona

Fotballklubbene i Bodø ønsker å være en god medspiller for Bodø kommune og byens innbyggere i vår felles dugnad mot corona-viruset. En av de viktigste oppgavene for idretten er å bidra til at smitten ikke brer seg. Vi mener derfor det er vår naturlige plikt å si fra om noen ting i denne sammenheng. Bruken […]

Årsmøte i Hunstad FK utsettes

Styret i Hunstad FK har i dag 16.03.20, besluttet å utsette klubbens årsmøte (som skulle vært avholdt mandag 23.3) Bakgrunnen er utviklingen knyttet til koronaviruset og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Norges Idrettsforbund har gitt alle landets idrettslag utsatt frist for avholdelse av årsmøte til 15. juni. Vi vil komme tilbake til ny dato etter hvert. Med vennlig […]

Årsmøte Hunstad FK

Styret innkaller til årsmøte i Hunstad fotballklubb Årsmøtet avholdes mandag 23. mars kl 20.00 i kantinen i Mørkvedhallen Saker som ønskes tatt opp må sendes på e-post til klubben, post@hunstadfk.no, innen 9. mars Fullstendig saksliste for møtet vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet Velkommen til årsmøte! Med vennlig hilsen Styret