Årsmøte Hunstad FK 22. april 2021

Årsmøtet gjennomføres på teams torsdag 22. april kl 19.00
De som ønsker å delta bes kontakte oss på e-post post@hunstadfk.no helst innen 20. april. Link til møtet blir sendt ut dagen før møtet.

Saksliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, referent og 2 personer til å underskrive protokollen
 4. Behandle årsberetning 2020
 5. Kontrollutvalgets beretning 2020
 6. Behandle regnskap 2020
 7. Behandle forslag og saker
 8. Kontingent og treningsavgift 2021
 9. Budsjett 2021
 10. HFK Organisasjonsplan
 11. HFK Sportsplan
 12. Forslag til klubbhåndbok
 13. Valg

Velkommen
Med vennlig hilsen
Hans Jørgen Kibsgaard
Styreleder Hunstad fotballklubb

Lov for Hunstad fotballklubb

Styret har sist fastsatt oppdatert lov for Hunstad FK i sak 12/21 den 12.04.2021.

Klubbens lov følger lovnorm vedtatt av idrettsstyret.
I henhold til loven skal styret fastsette ny lov i tråd med endringer i lovnormen. Endringer ut over lovnormen krever årsmøtets godkjenning.

årsmøte 2020

Innkalling til årsmøte Hunstad FK

Styret innkaller til årsmøte i Hunstad fotballklubb

Årsmøtet avholdes digitalt på teams torsdag 22. april 2021 kl 19.00

Innmelding av saker sendes til styret innen 8. april på e-post post@hunstadfk.no

Fullstendig saksliste for møtet vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Velkommen til årsmøte

Med vennlig hilsen
Styret

Sulland nyttårscup 2020

Sulland Nyttårscup 2021 AVLYST

Hunstad FK og Innstranda IL har bestemt seg for å avlyse Nyttårscupen i fotball som skulle gå av stabelen 15. – 17. januar 2021 i Nordlandshallen. Beslutningen om å avlyse turneringa skjer på grunn av restriksjonene som følge av korona-situasjonen. Turneringa har de siste årene samlet opp mot 200 lag, og har vært en fin åpning på fotball-året. Avgjørelsen om å avlyse har vært enkel ut fra en vurdering omkring utviklingen i smittesituasjonen i den senere tid generelt i samfunnet, og ikke minst i forhold til smittereglene som gjelder for et slikt arrangement. Selv om vi har et stort ønske om å arrangere en god og trygg turnering for barn og ungdom, ser vi at det såpass store utfordringer med å gjennomføre denne innenfor sikre smitterammer, at vi ikke ser noen annen utvei med å avlyse årets turnering.  Som hovedsponsor, står Sulland AS helt bak avgjørelsen og ser fremover sammen med Hunstad FK og Innstranda IL til Sulland Nyttårscup 2022.

Med hilsen

Hunstad FK og Innstranda IL

Elektro bilde 2

Velkommen til fotball

Nå er vi snart klare for å ta i mot gutter og jenter født i 2015 som ønsker å spille fotball.

Men før vi kommer i gang arrangeres det et informasjonsmøte for foreldrene onsdag 30. september i kantina i Mørkvedhallen kl 20.00

2015 rekruttering
2015 rekruttering
fotball

Kampregler – Korona

Nå som deler av breddefotballen åpner følger det med et sett av regler fra forbundet som vi er pliktet å følge.

Alle lag må lese hele denne informasjonssiden.

Det aller meste ligger som et ansvar på arrangørklubb/hjemmelag. Det er ekstremt viktig at alle som har en rolle i forbindelse med avvikling av kamper i barne- og ungdomsfotballen leser igjennom hele denne informasjonssiden og setter seg godt inn i de ulike elementene.
De som naturlig har en rolle er alle spillere, trenere, lagledere og foreldre/publikum.

gjest

Motstanderlag / Gjester

Hunstad FK vil til enhver tid forsøke å være så trofast som overhodet mulig til retningslinjene fra Norges Fotballforbund og helsemyndighetene.

Et av kravene fra forbundet er at vertskapet skal samle inn lister fra gjestende lag på navn på spillere, trenere og publikum som besøker anlegget vårt.
På grunn av strenge personvernregler ønsker ikke Hunstad FK å gjennomføre dette, men delegerer dette ansvaret til gjestende lag. 

Det betyr at alle lag som skal spille kamper på anlegget til Hunstad FK selv må føre lister på alle spillere, trenere, lagledere, foreldre og andre publikummere. Dersom det skulle oppstå en smittesituasjon hvor Hunstad FK blir bedt om å levere besøkslister vil vi ta kontakt med gjestende lag og be om disse listene. I følge kravene skal gjestende lag oppbevare navnelister i 10 dager fra kamptidspunktet. 

Nedenfor følger egne punkt og retningslinjer for hver enkelt rolle. Mye av dette er rettet til våre egne lag og støtteapparat, men vi oppfordrer alle gjestende lag til å lese hele innholdet og ta del i den informasjonen som er relevant for dere. 

For spørsmål rundt Hunstad FKs håndtering av koronasituasjonen, ta kontakt via post@hunstadfk.no

4569 15967064520 0

Kamptropp

Det finnes begrensninger for hvor mange som totalt kan oppholde seg på anlegget. For å kunne sikre oss at vi ikke overstiger dette kan hvert lag stille med et maksimalt antall spillere i kamptroppen.

 • 5er fotball – Max 7 spillere
 • 7er fotball – Max 10 spillere
 • 9er fotball – Max 12 spillere
coach

Trenere / lagledere

 • Lag som spiller 3/5/7/9er fotball kan stille med maks 2 trenere/lagledere (på grunn av totalt antall på banen). Øvrige må oppholde seg i publikumsområde. På 11er er det ingen begrensning på antall trenere. 
 • Alle kamper skal være registrert som et arrangement på Spond.
 • Hele kamptroppen skal være registrert som deltagende lag på arrangementet.
 • Alle kamper skal ha dedikert kampvert.
 • I beskrivelsen på Spond arrangementet skal det stå tydelig hvem som er trenere og hvem som er kampvert.
 • Eget publikum utover spillernes foresatte skal også oppgis som kommentar på arrangementet. Dette inkluderer søsken, besteforeldre eller andre.
 • Ved bortekamper skal også lagleder ha kontroll på alle som tilhører vår tropp. Dette innebærer navn på spillere, trenere, lagledere og publikum. Dette skal være registrert i Spond arrangementet.
publikum

Foreldre / Publikum

 • Alle tilskuere utover spillernes foresatte skal være registrert på forhånd. For Hunstad-lag innebærer det at samtlige navn skal være registrert hos lagledelsen. For gjestende lag skal dette være registrert hos gjestende lags lagledelse.
 • På alle baner vil det være definert et eget publikumsområde utenfor banen og det skal til enhver tid være minst to meter mellom publikum og banen/spillflaten.
 • Publikum kan kun stå i det avgrensede publikumsområdet. Husk 1-metersregelen til hverandre.
 • Spillere kan kun oppholde seg på banen eller i innbyttersonen og kan aldri gå inn i publikumsområdet.
 • Når kampen er slutt bes publikum forlate anlegget så raskt og effektivt som mulig.
spiller

Spillere

 • Hvis du ikke føler deg i form, så skal du heller ikke møte til kamp. Gi beskjed til trener/lagleder så snart som mulig.
 • Du kan kun møte til kamp dersom du er påmeldt kamparrangementet i Spond.
 • Husk 1-metersregelen når du er innbytter / ikke i spill.
 • Spillere kan oppholde seg enten på banen eller i innbyttersonen. Spillere kan ikke oppholde seg i publikumsområdet.

dommer

Dommer

Hovedansvaret for at vi følger koronareglene ligger hos trenere og lagledere (kampvert), men som dommer er det veldig fint om du hjelper til og følger med. Ser du noe som ikke er riktig, for eksempel at spillere går til publikumsområde, at publikum ikke holder 1-metersregelen eller noe annet så gi beskjed til de det gjelder, eventuelt til Hunstads trener/lagleder.

host

Kampvert

 • Hvert lag som spiller kamp skal ha sin egen kampvert.
 • Kampverten kan enten være en av trenerne, eller en annen voksen person som har fått oppdrag fra lagledelsen.
 • Kampverten må møte tidligere og ta på seg “kampvert-vest”. Vest henger i trenerboden
 • Kampverten skal før kamp oppholde seg ved parkeringsplassen og holde utkikk etter sitt motstanderlag.
 • Når motstanderlaget ankommer skal kampverten føre laget raskeste vei til riktig bane.
 • Gi trener/lagleder på motstanderlaget en kort repetisjon på rutinene våre rundt publikumsområde osv.
 • Under kampen skal kampvert kontrollere antall tillatte personer til stede på banen (50), avstand mellom folk og generelt gjennomføring i henhold til Fotballens Koronahåndbok.

Obligatorisk Koronoavettkurs for spillere

 • Alle som spiller i 13-årsklassen og oppover må gjennomføre Fotballens koronavettkurs.
 • Spillere og støtteapparat kan gjerne være samles for å ta kurset, men den enkelte må være innlogget med sin unike Min idrett-bruker for å få registrert gjennomført kurs. 
 • Alle må ha fødselsnummer (11-siffer) klar før oppretting av Min-idrett-bruker. Man må også ha klar en e-postadresse og et mobilnummer (kan være foreldre/foresattes).
 • Her er en lettfattelig brukerveiledning som tar deltagerne gjennom hvert skritt: https://akilles.slides.com/akilles/brukerveiledning-fotballens-koronavettkurs/fullscreen
 • Kurset tas på både PC og mobiltelefon. Kurset er fullført når kursprøven er bestått.

Garderober / Kiosk/Fasiliteter

 • Med bakgrunn i kravene til renhold for bruk av garderober vil garderobene være stengt inntil videre.
 • Ved kiosk salg kan vi selge kaffe, drikke, is og emballerte varer. Det skal under omstendighetene ikke selges noe uemballert (kake/pølse)
Styret HFK2

Nytt styre i HFK

Første styremøte med nyvalgt styret ble avholdt 18. juni.
Hans Jørgen Kibsgaard ble valgt som ny leder på årsmøtet 28. mai. Tidligere leder Trond Dalhaug fortsetter videre som nestleder.
Styremedlemmer er Svein Bjørgo Larsen, Kristin Brodtkorb Thorsteinsen og Ørjan Andre Aas

årsmøte

Årsmøte Hunstad FK 28. mai 2020

Årsmøtet gjennomføres på teams torsdag 28. mai 2020 kl 20.00
De som ønsker å delta bes kontakte oss på e-post post@hunstadfk.no helst innen 26. mai.

Saksliste  

 1. Godkjenne de stemmeberettigede  
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden  
 3. Velge dirigent, referent og 2 personer til å underskrive protokollen 
 4. Behandle årsberetning 2019  
 5. Revisors beretning regnskap 2019   
 6. Behandle regnskap 2019 
 7. Behandle forslag og saker  
 8. Kontingent og treningsavgift 2020 
 9. Budsjett 2020 
 10. HFK Organisasjonsplan    
 11. HFK Sportsplan
 12. Valg  

Velkommen   

Med vennlig hilsen  

Trond Dalhaug  
Styreleder Hunstad fotballklubb

Pressemelding vedr bruk av fotballbanene under Corona

Fotballklubbene i Bodø ønsker å være en god medspiller for Bodø kommune og byens innbyggere i vår felles dugnad mot corona-viruset. En av de viktigste oppgavene for idretten er å bidra til at smitten ikke brer seg. Vi mener derfor det er vår naturlige plikt å si fra om noen ting i denne sammenheng.

Bruken av fotballbaner til uorganisert aktivitet: 
Klubbene observerer at gjeldende  smittevernregler i stor grad brytes ved uorganisert aktivitet på banene. Ansvaret for dette ligger på hver enkelt utøver og forelder slik vi tolker det. Vi har gjentatte ganger orientert og opplyst våre medlemmer om hvilke regler som gjelder ved bruk av en fotballbane på eget initiativ, på lik linje med informasjonen fra Bodø kommune. Vi konstaterer at dette til nå ikke har vært tilstrekkelig for å sikre at smittevernreglene overholdes.

 Organisert trening på fotballbanene:
Det er ikke åpnet for organisert trening på fotballbanene for breddefotballen. Klubbene i Bodø er tydelige på at vi overhodet ikke kan garantere for at gjeldende smittevernregler overholdes dersom det åpnes for organisert trening i klubbregi for barne- og ungdomsfotballen. Selv om barne- og ungdomsfotballen i Bodø har engasjerte og dyktige foreldretrenere, vurderer vi fra klubbhold det til å være for krevende å klare å overholde gjeldende smittevernregler ved fotballaktivitet. 

Foreldre:
Det er ditt ansvar hvis ditt barn oppholder seg på en fotballbane. Du må vite at slik aktiviteten er i dag brytes smittevernreglene hele tiden på fotballbanene rundt om i Bodø.

Klubbene i Bodø understreker at vi sier i fra om dette i beste mening, dette er ikke tiden for negativ uenighet, vi må sammen finne gode og konstruktive løsninger i en krevende og vanskelig tid også for idrett og aktivitet.

Sportslig hilsen Nordstranda IL, IK Junkeren, FK Bodø/Glimt, FK Vinkelen, IK Grand Bodø, Grønnåsen IL, Hunstad FK, Innstranda IL, Tverlandet IL

koronavettregler barn og unge 1
koronavettregler barn og unge 1
e3 940

Årsmøte i Hunstad FK utsettes

Styret i Hunstad FK har i dag 16.03.20, besluttet å utsette klubbens årsmøte (som skulle vært avholdt mandag 23.3)

Bakgrunnen er utviklingen knyttet til koronaviruset og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Norges Idrettsforbund har gitt alle landets idrettslag utsatt frist for avholdelse av årsmøte til 15. juni. Vi vil komme tilbake til ny dato etter hvert.

Med vennlig hilsen

Trond Dalhaug

Styreleder