Våre etablerte lag har treningstider i Mørkvedhallen

Gutter født 2008-2007: Hunstad G11

Trener to ganger i uken

Tirsdager kl.19.00 -20.00 i Mørkvedhallen, hall B.

Torsdager kl.19.00-20.00 i Mørkvedhallen, hall B.

Jenter født 2006 -2007: Hunstad J12

Trener to ganger i uken

Mandager kl.17.00-18.00 i Mørkvedhallen, hall B

Torsdager kl.19.00-20.00 i Mørkvedhallen, hall B

Nye lag:

Ved oppstart av nye lag vil disse få tildelt treningtider i Mørkvedhallen, men det kan også være aktuelt å trene på Bodin VGS eller i gymsaler for yngre spiller.