Håndball gutter født 2007-2008: Hunstad G11

Guttelaget deltar i Nord Norge serien for gutter 11 år.

Trenere:

  • Tommy Strøm, tlf.952 39 626 , tostrom@frisurf.no
  • Svein Bjørgo Larsen

Foreldrekontakt:

Kasserer: Hans Jørgen Kibsgaard

Håndball jenter født 2006-2007: Hunstad J12

Jentelaget deltar i Nord Norge serien for jenter 12 år

Trener: 

  • Linnea Solbakken

Lagleder:

  • Stein Atle Henriksen

Foreldrekontakt:

  • Amund Aunsmo

De etablerte lagene har trenere på plass. Har vi ikke lag i ditt barn sitt alderskull? Ingen problem – du kan starte et lag! Håndball gruppen vil hjelpe deg igang.

Interesserte bes ta kontakt med klubben via e-post: post@hunstadfk.no