271719714 4234385176661572 5953224986201602580 n

Hunstad Fotballakademi 2022/2023

Velkommen til Hunstadakademiet, ett tilbud til spillere som har lyst å trene ekstra i periodene
10.oktober – 31.desember og 1.januar- 30.april
Tanken med akademiet er at alle som har lyst å trene ekstra uavhengig av nivå skal få gode treninger med klubbtrener, men det er en forutsetning at du har lyst å trene mer og ønsker å bli en bedre fotballspiller. Treningene skal gi spillerne utfordringer i ett godt miljø, og dette skal utvikle spillerne som spillere og lagkamerater.

Det forventes at spillerne som er en del av akademiet har respekt for medspillere og trenere, at de følger godt med og lever seg inn i aktivitetene.

I 2022 er akademiet for spillere født i 2010-2014. Du melder deg på for en periode, denne perioden er i høst fra 10.oktober til 31.desember. Vi benytter påmeldingsløsning fra Spond.

Påmelding gjøres her

Året deles i to perioder:
• Periode 1: Januar – april
• Periode 2: Oktober – desember (påmelding åpner august/september)

Pris
Gutter og jenter 2014- 500 kr pr mnd (Kan melde seg på fra januar 2023)
Gutter og jenter 2013- 500 kr pr mnd
Gutter og jenter 2012- 500 kr pr mnd
Gutter og jenter 2011- 500 kr pr mnd
Gutter og jenter 2010- 500 kr pr mnd

Du betaler for hele perioden ved påmelding og det er 1 mnds oppsigelsestid. Søskenrabatt på barn nr 2.

Akademigrupper
Akademiet er for gutter og jenter i alderen 8-12 år. Gruppene deles i to forskjellige tidspunkt. Den ene gruppen trener tirsdager 15:30-17:00, den andre gruppen trener onsdager fra 15:30-17:00. Akademiet holder til på Mørkvedlia
Gruppene er ikke statiske så det vil forekomme hospitering av spillere fra en gruppe til en annen slik at spillerne får utfordringer på sitt nivå eller på høyere nivå. Her har ikke alder noen betydning, men spillerens ferdigheter og modning. Er man god nok til å hospitere opp ett eller flere alderstrinn vil vi legge til rette for det. Akademilederen gjør de sportslige vurderingene sammen med øvrige akademitrenere. I tilfeller der akademisjefen ønsker å hospitere spillere vil foreldre og spiller bli kontaktet. Om dere ikke får plass på akademiet kan dere sende e-post til post@hunstadfk.no så vil vi se om vi klarer å få plass eller sette opp på venteliste.