Innkalling til årsmøte 2024

Det kalles med dette inn til årsmøte i Hunstad fotballklubb for 2024.

Dato/tidspunkt: 21. mars 2024 kl 19.00
Sted: Kantina i Mørkvedhallen

Innmelding av saker sendes til styret innen 12. mars på e-post post@hunstadfk.no
Fullstendig saksliste for møtet blir gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.