Fair-play, Åpen, Engasjert, Inkluderende, Målbevisst

Dette dokumentet tilhører Hunstad FK

Må ikke brukes i konflikt med interessene til Hunstad Klubbinformasjon
(Revidert mars 2023)

KLUBBINFORMASJON

Klubbnavn: Hunstad Fotballklubb

Stiftet: 16.10.1983
Idrett(er): Fotball

Postadresse: Postboks 6220, 8031 Bodø

E-postadresse: post@hunstadfk.no

Internettadresse: www.hunstadfk.no

Organisasjonsnummer: 984401574

Bankforbindelse: DNB

Bankkonto:

Medlem av: Norges idrettsforbund og Olympiske og Paraolympiske komité

Tilknyttet: Norges Fotballforbund og Nordland Fotballkrets

INNLEDNING

Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om Hunstad FK (HFK) og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben.
Dokumentet gir en oversikt over klubben, ansvar og myndighetsområder, samspillet mellom enhetene, og de retningslinjene som gjelder for arbeidet i klubben. Den skal sikre kontinuitet i det som bestemmes og gjøres, og den skal vise nye medlemmer hva klubben står for.

Klubbhåndboka skal være ett arbeidsverktøy for alle frivillige, utøvere, foreldre, styrer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i klubben vår.

Nødvendige oppdateringer for den daglige drift gjøres fortløpende, og større endringer gjøres på årsmøtet.

1. KLUBBENS VISJON OG MÅLSETNING

1.1 VISJON

Klubbens visjon er uttrykt i Sportsplanen slik:

Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

1.2 HOVEDMÅL

Hunstad Fotballklubb skal tilby et godt aktivitetstilbud tilpasset alder, ferdigheter og ambisjoner. Vi skal være en utviklingsorientert klubb som favner bredden samtidig som vi har et attraktivt trenings- og kamptilbud til spillere som har ferdighetene og viljen til å ta det neste steget

Hunstad Fotballklubb skal således legge til rette for at hver enkelt spiller skal kunne maksimere sitt eget potensiale. Dette innebærer at de ulike lagenes resultater er underordnet individuell spiller-/ferdighetsutvikling.

Hunstad Fotballklubb har følgende målsetninger:

  • Vi skal gi ett tilbud til alle som vil spille fotball i alderen 5-19 år
  • Gi alle spillere i Hunstad Fotballklubb gode opplevelser gjennom trygghet, mestring, vennskap og trivsel
  • Hunstad Fotballklubb skal være en klubb hvor klubben er sjef
  • Bidra til å utvikle spillere som kan bidra i andre klubber i regionen på seniornivå.
  • HFK tar avstand fra mobbing, både i og utenfor miljøet. Idretten skal være en positiv og trivselsfremmende aktivitet for alle.