Lov for Hunstad fotballklubb

Styret har sist fastsatt oppdatert lov for Hunstad FK i sak 12/21 den 12.04.2021.

Klubbens lov følger lovnorm vedtatt av idrettsstyret.
I henhold til loven skal styret fastsette ny lov i tråd med endringer i lovnormen. Endringer ut over lovnormen krever årsmøtets godkjenning.