ledig stilling

Hunstad FK søker ny daglig leder

Vår kontormedarbeider slutter i sin stilling. Vi benytter anledning til å endre litt på organisasjonen, da vår nåværende daglige leder går over til stilling som utviklingsleder sport og aktivitet. I den forbindelse ønsker vi å ansette en ny person som daglig leder. Stillingen er en deltidsstilling på inntil 70%.​

Daglig leder har ansvar for generell klubbdrift.

Stillingsannonse
Stillingsannonse
Verdikveld Forslag 2

Verdikveld i Hunstad fotballklubb

Vil du være med på en kveld med avklaring av verdiene i klubben vår?
Hva er viktig for deg i klubben?
Meld deg på verdikveld 23. november og vær med på å forme fremtidens Hunstad Fotballklubb!

Verdiene skal reflektere hva klubben er og står for. Det er derfor viktig at verdiene er utviklet av og forankret i klubben.
Da trenger vi stemmene til medlemmene med på denne kvelden.Fra de yngste lagene er det voksne som må representere.
For ungdomslagene kan veldig gjerne spillere være representert i tillegg til voksne.

Vi skal være i kantina i Mørkvedhallen fra kl 18. til 22. Med oss har vi Vebjørn Rånes som skal lose oss gjennom kveld.
Vi skal snakke sammen om hvorfor vi er i idretten, hva som er viktig for oss. Sammen skal vi sette ord på dette og komme frem til hvilke verdier vi har felles og står for i klubben vår.

Påmelding gjøres her

271719714 4234385176661572 5953224986201602580 n

Hunstad Fotballakademi 2022/2023

Velkommen til Hunstadakademiet, ett tilbud til spillere som har lyst å trene ekstra i periodene
10.oktober – 31.desember og 1.januar- 30.april
Tanken med akademiet er at alle som har lyst å trene ekstra uavhengig av nivå skal få gode treninger med klubbtrener, men det er en forutsetning at du har lyst å trene mer og ønsker å bli en bedre fotballspiller. Treningene skal gi spillerne utfordringer i ett godt miljø, og dette skal utvikle spillerne som spillere og lagkamerater.

Det forventes at spillerne som er en del av akademiet har respekt for medspillere og trenere, at de følger godt med og lever seg inn i aktivitetene.

I 2022 er akademiet for spillere født i 2010-2014. Du melder deg på for en periode, denne perioden er i høst fra 10.oktober til 31.desember. Vi benytter påmeldingsløsning fra Spond.

Påmelding gjøres her

Året deles i to perioder:
• Periode 1: Januar – april
• Periode 2: Oktober – desember (påmelding åpner august/september)

Pris
Gutter og jenter 2014- 500 kr pr mnd (Kan melde seg på fra januar 2023)
Gutter og jenter 2013- 500 kr pr mnd
Gutter og jenter 2012- 500 kr pr mnd
Gutter og jenter 2011- 500 kr pr mnd
Gutter og jenter 2010- 500 kr pr mnd

Du betaler for hele perioden ved påmelding og det er 1 mnds oppsigelsestid. Søskenrabatt på barn nr 2.

Akademigrupper
Akademiet er for gutter og jenter i alderen 8-12 år. Gruppene deles i to forskjellige tidspunkt. Den ene gruppen trener tirsdager 15:30-17:00, den andre gruppen trener onsdager fra 15:30-17:00. Akademiet holder til på Mørkvedlia
Gruppene er ikke statiske så det vil forekomme hospitering av spillere fra en gruppe til en annen slik at spillerne får utfordringer på sitt nivå eller på høyere nivå. Her har ikke alder noen betydning, men spillerens ferdigheter og modning. Er man god nok til å hospitere opp ett eller flere alderstrinn vil vi legge til rette for det. Akademilederen gjør de sportslige vurderingene sammen med øvrige akademitrenere. I tilfeller der akademisjefen ønsker å hospitere spillere vil foreldre og spiller bli kontaktet. Om dere ikke får plass på akademiet kan dere sende e-post til post@hunstadfk.no så vil vi se om vi klarer å få plass eller sette opp på venteliste.

Fotballskole 2020

Hunstad FK fotballskole 2022

Hunstad FK fotballskole arrangeres på Mørkvedlia Kunstgress 15. til 17. august
Jenter og gutter i alderen 7-14 år ønskes velkommen

Fotballskolen arrangeres med gode trenere fra Hunstad FK og eksterne instruktører

Vi deler opp i to bolker hver dag:

Del 1: Årsklasse 2015-2012 : 
Oppmøte 09.15
Økt 1: 09.30- 10.30
Fruktpause: 10.30-10.45
Økt 2: 10.45-12.00
Avsluttes kl 12.00
Del 2: Årsklasse 2011 -2008 :
Oppmøte: 12.30
Økt 1: 12.45-13.45
Fruktpause: 13.45-14.00
Økt 2: 14.00-15.15

Deltakeravgift: kr 900,-/søsken 600,-
Den dekker treningsskjorte, frukt alle dager. Vi avslutter siste dag med en hyggelig pizzastund levert av Peppes pizza. 
Deltakere må ha med egen drikkeflaske. Klær etter vær!

Påmelding gjøres her

Ved avmelding før 1. august vil innbetalt deltakeravgift refunderes


årsmøtebilde

Årsmøte Hunstad FK

Årsmøtet avholdes onsdag 30. mars 2022 kl 20.00
i Mørkvedhallens kantine

Saksliste  

 1. Godkjenne de stemmeberettigede  
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden  
 3. Velge dirigent, referent og 2 personer til å underskrive protokollen   
 4. Behandle styrets årsrapport 2021  
 5. Kontrollutvalgets beretning 2021 
 6. Behandle regnskap 2021 
 7. Behandle forslag og saker  
 8. Kontingent og treningsavgift 2022 
 9. Budsjett 2022 
 10. HFK Organisasjonsplan 
 11. HFK Sportsplan  
 12. Klubbhåndbok  
 13. Valg  

Sakspapirer finner dere nedenfor

Velkommen 
Med vennlig hilsen 
Hans Jørgen Kibsgaard 
For styret Sakspapirer

årsmøte

Innkalling til årsmøte i Hunstad FK

Styret innkaller til årsmøte i Hunstad fotballklubb

Årsmøtet avholdes onsdag 30. mars 2022 kl 20.00 i kantinen i Mørkvedhallen

Innmelding av saker sendes til styret innen 16. mars på e-post post@hunstadfk.no

Fullstendig saksliste for møtet blir gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

271719714 4234385176661572 5953224986201602580 n

Hunstad Fotballakademi

Velkommen til Hunstadakademiet, ett tilbud til spillere som har lyst å trene ekstra i periodene 1.okt-31.des og 1.januar- 30.april 
Tanken med akademiet er at alle som har lyst å trene ekstra uavhengig av nivå skal få gode treninger med klubbtrener, men det er en forutsetning at du har lyst å trene mer og ønsker å blir en bedre fotballspiller. Treningene skal gi spillerne utfordringer i ett godt miljø, og dette skal utvikle spillerne som spillere og lagkamerater.

Det forventes at spillerne som er en del av akademiet har respekt for medspillere og trenere, at de følger godt med og lever seg inn i aktivitetene. 

Året deles i to perioder:

 • Periode 1: Januar – april
 • Periode 2: Oktober – desember (påmelding åpner august/september)

Vinteren 2022 er akademiet for spillere født i 2008-2012.
Du melder deg på for en periode, i vinter fra 15. januar til 1. mai.  Vi benytter påmeldingsløsning fra deltager.no. Påmelding gjøres HER

PRIS
Gutter og jenter 2012- 500 kr pr mnd
Gutter og jenter 2011- 500 kr pr mnd
Gutter og jenter 2010- 500 kr pr mnd
Gutter og jenter 2009- 500 kr pr mnd
Gutter og jenter 2008- 500 kr pr mnd

Du betaler for hele perioden ved påmelding og det er 1 mnds oppsigelsestid.

For søskenrabatt, ta kontakt med klubb før påmelding. 

Akademigrupper
Akademiet er for gutter og jenter i alderen 9-14 år. Gruppene deles i to forskjellige tidspunkt der gruppen med de yngste spillerne trener fra 15-16 mens den eldste gruppen trener fra 16-17.

Gruppene er ikke statiske så det vil forekomme hospitering av spillere fra en gruppe til en annen slik at spillerne får utfordringer på sitt nivå eller på høyere nivå. Her har ikke alder noen betydning, men spillerens ferdigheter og modning. Er man god nok til å hospitere opp ett eller flere alderstrinn vil vi legge til rette for det. Akademilederen gjør de sportslige vurderingene sammen med øvrige akademitrenere. I tilfeller der akademisjefen ønsker å hospitere spillere vil foreldre og spiller bli kontaktet.

Om dere ikke får plass på akademiet kan dere sende e-post til post@hunstadfk.no så vil vi se om vi klarer å få plass eller sette opp på venteliste.

271685918 907657403237103 6835913566888540620 n

NYTTÅRSCUPEN 2022 ER AVLYST

På grunn av den raske økningen i smitte vi ser i samfunnet i dag, finner vi det ikke forsvarlig å planlegge en stor innendørs turnering i januar 2022.

Innstranda IL og Hunstad FK vil se etter andre muligheter for å lage et arrangement i løpet av første halvår 2022

Verdikveld

Verdikveld i Hunstad FK

For å bli kvalitetsklubb er det et krav at klubben har klare verdier som er godt forankret i klubben.
Styret inviterer derfor til en kveld med verdiavklaring sammen med Vebjørn Rånes fra fotballkretsen.

Tid: Mandag 22.11.21. kl 1700
Sted: Auditoriet i Mørkvedhallen, inngang hall C

Det er viktig at det stiller representanter fra både spillere, trenere og foreldre. Styret ber derfor lagene om å sende en representant for foreldre, en representant for trenere fra hvert årskull. I tillegg ber vi om at de eldste lagene (født 2009 og tidligere) sender en eller to aktive spillere.

Det blir en interessant kveld, og arbeidet er viktig for at klubben skal bli kvalitetsklubb.

Påmelding gjøres her

Fotballskole

Hunstad FK fotballskole

Hunstad FK fotballskole arrangeres på Alstad kunstgress 16. til 18. august
Jenter og gutter i alderen 7-14 år ønskes velkommen

Vi deler opp i to bolker hver dag

Del 1: Årsklasse 2014-2011:
Oppmøte 09.15
Økt 1: 09.30- 10.30
Fruktpause: 10.30-10.45
Økt 2: 10.45-12.00
Avsluttes kl 12.00

Del 2: Årsklasse 2010 -2007:
Oppmøte: 12.00
Økt 1: 12.45-13.45
Fruktpause: 13.45-14.00
Økt 2: 14.00-15.15
Avsluttes 15.30

Deltakeravgiften dekker treningsskjorte, frukt alle dager. Vi avslutter siste dag med en hyggelig pizzastund levert av Peppes pizza. 

Deltakere må ha med egen drikkeflaske. Klær etter vær!


Ved avmelding før 5. august vil innbetalt deltakeravgift refunderes

Påmelding gjøres her

Årsmøte Hunstad FK 22. april 2021

Årsmøtet gjennomføres på teams torsdag 22. april kl 19.00
De som ønsker å delta bes kontakte oss på e-post post@hunstadfk.no helst innen 20. april. Link til møtet blir sendt ut dagen før møtet.

Saksliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, referent og 2 personer til å underskrive protokollen
 4. Behandle årsberetning 2020
 5. Kontrollutvalgets beretning 2020
 6. Behandle regnskap 2020
 7. Behandle forslag og saker
 8. Kontingent og treningsavgift 2021
 9. Budsjett 2021
 10. HFK Organisasjonsplan
 11. HFK Sportsplan
 12. Forslag til klubbhåndbok
 13. Valg

Velkommen
Med vennlig hilsen
Hans Jørgen Kibsgaard
Styreleder Hunstad fotballklubb

Lov for Hunstad fotballklubb

Styret har sist fastsatt oppdatert lov for Hunstad FK i sak 12/21 den 12.04.2021.

Klubbens lov følger lovnorm vedtatt av idrettsstyret.
I henhold til loven skal styret fastsette ny lov i tråd med endringer i lovnormen. Endringer ut over lovnormen krever årsmøtets godkjenning.

årsmøte 2020

Innkalling til årsmøte Hunstad FK

Styret innkaller til årsmøte i Hunstad fotballklubb

Årsmøtet avholdes digitalt på teams torsdag 22. april 2021 kl 19.00

Innmelding av saker sendes til styret innen 8. april på e-post post@hunstadfk.no

Fullstendig saksliste for møtet vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Velkommen til årsmøte

Med vennlig hilsen
Styret

Sulland nyttårscup 2020

Sulland Nyttårscup 2021 AVLYST

Hunstad FK og Innstranda IL har bestemt seg for å avlyse Nyttårscupen i fotball som skulle gå av stabelen 15. – 17. januar 2021 i Nordlandshallen. Beslutningen om å avlyse turneringa skjer på grunn av restriksjonene som følge av korona-situasjonen. Turneringa har de siste årene samlet opp mot 200 lag, og har vært en fin åpning på fotball-året. Avgjørelsen om å avlyse har vært enkel ut fra en vurdering omkring utviklingen i smittesituasjonen i den senere tid generelt i samfunnet, og ikke minst i forhold til smittereglene som gjelder for et slikt arrangement. Selv om vi har et stort ønske om å arrangere en god og trygg turnering for barn og ungdom, ser vi at det såpass store utfordringer med å gjennomføre denne innenfor sikre smitterammer, at vi ikke ser noen annen utvei med å avlyse årets turnering.  Som hovedsponsor, står Sulland AS helt bak avgjørelsen og ser fremover sammen med Hunstad FK og Innstranda IL til Sulland Nyttårscup 2022.

Med hilsen

Hunstad FK og Innstranda IL

Elektro bilde 2

Velkommen til fotball

Nå er vi snart klare for å ta i mot gutter og jenter født i 2015 som ønsker å spille fotball.

Men før vi kommer i gang arrangeres det et informasjonsmøte for foreldrene onsdag 30. september i kantina i Mørkvedhallen kl 20.00

2015 rekruttering
2015 rekruttering
fotball

Kampregler – Korona

Nå som deler av breddefotballen åpner følger det med et sett av regler fra forbundet som vi er pliktet å følge.

Alle lag må lese hele denne informasjonssiden.

Det aller meste ligger som et ansvar på arrangørklubb/hjemmelag. Det er ekstremt viktig at alle som har en rolle i forbindelse med avvikling av kamper i barne- og ungdomsfotballen leser igjennom hele denne informasjonssiden og setter seg godt inn i de ulike elementene.
De som naturlig har en rolle er alle spillere, trenere, lagledere og foreldre/publikum.

gjest

Motstanderlag / Gjester

Hunstad FK vil til enhver tid forsøke å være så trofast som overhodet mulig til retningslinjene fra Norges Fotballforbund og helsemyndighetene.

Et av kravene fra forbundet er at vertskapet skal samle inn lister fra gjestende lag på navn på spillere, trenere og publikum som besøker anlegget vårt.
På grunn av strenge personvernregler ønsker ikke Hunstad FK å gjennomføre dette, men delegerer dette ansvaret til gjestende lag. 

Det betyr at alle lag som skal spille kamper på anlegget til Hunstad FK selv må føre lister på alle spillere, trenere, lagledere, foreldre og andre publikummere. Dersom det skulle oppstå en smittesituasjon hvor Hunstad FK blir bedt om å levere besøkslister vil vi ta kontakt med gjestende lag og be om disse listene. I følge kravene skal gjestende lag oppbevare navnelister i 10 dager fra kamptidspunktet. 

Nedenfor følger egne punkt og retningslinjer for hver enkelt rolle. Mye av dette er rettet til våre egne lag og støtteapparat, men vi oppfordrer alle gjestende lag til å lese hele innholdet og ta del i den informasjonen som er relevant for dere. 

For spørsmål rundt Hunstad FKs håndtering av koronasituasjonen, ta kontakt via post@hunstadfk.no

4569 15967064520 0

Kamptropp

Det finnes begrensninger for hvor mange som totalt kan oppholde seg på anlegget. For å kunne sikre oss at vi ikke overstiger dette kan hvert lag stille med et maksimalt antall spillere i kamptroppen.

 • 5er fotball – Max 7 spillere
 • 7er fotball – Max 10 spillere
 • 9er fotball – Max 12 spillere
coach

Trenere / lagledere

 • Lag som spiller 3/5/7/9er fotball kan stille med maks 2 trenere/lagledere (på grunn av totalt antall på banen). Øvrige må oppholde seg i publikumsområde. På 11er er det ingen begrensning på antall trenere. 
 • Alle kamper skal være registrert som et arrangement på Spond.
 • Hele kamptroppen skal være registrert som deltagende lag på arrangementet.
 • Alle kamper skal ha dedikert kampvert.
 • I beskrivelsen på Spond arrangementet skal det stå tydelig hvem som er trenere og hvem som er kampvert.
 • Eget publikum utover spillernes foresatte skal også oppgis som kommentar på arrangementet. Dette inkluderer søsken, besteforeldre eller andre.
 • Ved bortekamper skal også lagleder ha kontroll på alle som tilhører vår tropp. Dette innebærer navn på spillere, trenere, lagledere og publikum. Dette skal være registrert i Spond arrangementet.
publikum

Foreldre / Publikum

 • Alle tilskuere utover spillernes foresatte skal være registrert på forhånd. For Hunstad-lag innebærer det at samtlige navn skal være registrert hos lagledelsen. For gjestende lag skal dette være registrert hos gjestende lags lagledelse.
 • På alle baner vil det være definert et eget publikumsområde utenfor banen og det skal til enhver tid være minst to meter mellom publikum og banen/spillflaten.
 • Publikum kan kun stå i det avgrensede publikumsområdet. Husk 1-metersregelen til hverandre.
 • Spillere kan kun oppholde seg på banen eller i innbyttersonen og kan aldri gå inn i publikumsområdet.
 • Når kampen er slutt bes publikum forlate anlegget så raskt og effektivt som mulig.
spiller

Spillere

 • Hvis du ikke føler deg i form, så skal du heller ikke møte til kamp. Gi beskjed til trener/lagleder så snart som mulig.
 • Du kan kun møte til kamp dersom du er påmeldt kamparrangementet i Spond.
 • Husk 1-metersregelen når du er innbytter / ikke i spill.
 • Spillere kan oppholde seg enten på banen eller i innbyttersonen. Spillere kan ikke oppholde seg i publikumsområdet.
dommer

Dommer

Hovedansvaret for at vi følger koronareglene ligger hos trenere og lagledere (kampvert), men som dommer er det veldig fint om du hjelper til og følger med. Ser du noe som ikke er riktig, for eksempel at spillere går til publikumsområde, at publikum ikke holder 1-metersregelen eller noe annet så gi beskjed til de det gjelder, eventuelt til Hunstads trener/lagleder.

host

Kampvert

 • Hvert lag som spiller kamp skal ha sin egen kampvert.
 • Kampverten kan enten være en av trenerne, eller en annen voksen person som har fått oppdrag fra lagledelsen.
 • Kampverten må møte tidligere og ta på seg “kampvert-vest”. Vest henger i trenerboden
 • Kampverten skal før kamp oppholde seg ved parkeringsplassen og holde utkikk etter sitt motstanderlag.
 • Når motstanderlaget ankommer skal kampverten føre laget raskeste vei til riktig bane.
 • Gi trener/lagleder på motstanderlaget en kort repetisjon på rutinene våre rundt publikumsområde osv.
 • Under kampen skal kampvert kontrollere antall tillatte personer til stede på banen (50), avstand mellom folk og generelt gjennomføring i henhold til Fotballens Koronahåndbok.

Obligatorisk Koronoavettkurs for spillere

 • Alle som spiller i 13-årsklassen og oppover må gjennomføre Fotballens koronavettkurs.
 • Spillere og støtteapparat kan gjerne være samles for å ta kurset, men den enkelte må være innlogget med sin unike Min idrett-bruker for å få registrert gjennomført kurs. 
 • Alle må ha fødselsnummer (11-siffer) klar før oppretting av Min-idrett-bruker. Man må også ha klar en e-postadresse og et mobilnummer (kan være foreldre/foresattes).
 • Her er en lettfattelig brukerveiledning som tar deltagerne gjennom hvert skritt: https://akilles.slides.com/akilles/brukerveiledning-fotballens-koronavettkurs/fullscreen
 • Kurset tas på både PC og mobiltelefon. Kurset er fullført når kursprøven er bestått.

Garderober / Kiosk/Fasiliteter

 • Med bakgrunn i kravene til renhold for bruk av garderober vil garderobene være stengt inntil videre.
 • Ved kiosk salg kan vi selge kaffe, drikke, is og emballerte varer. Det skal under omstendighetene ikke selges noe uemballert (kake/pølse)
Styret HFK2

Nytt styre i HFK

Første styremøte med nyvalgt styret ble avholdt 18. juni.
Hans Jørgen Kibsgaard ble valgt som ny leder på årsmøtet 28. mai. Tidligere leder Trond Dalhaug fortsetter videre som nestleder.
Styremedlemmer er Svein Bjørgo Larsen, Kristin Brodtkorb Thorsteinsen og Ørjan Andre Aas

årsmøte

Årsmøte Hunstad FK 28. mai 2020

Årsmøtet gjennomføres på teams torsdag 28. mai 2020 kl 20.00
De som ønsker å delta bes kontakte oss på e-post post@hunstadfk.no helst innen 26. mai.

Saksliste  

 1. Godkjenne de stemmeberettigede  
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden  
 3. Velge dirigent, referent og 2 personer til å underskrive protokollen 
 4. Behandle årsberetning 2019  
 5. Revisors beretning regnskap 2019   
 6. Behandle regnskap 2019 
 7. Behandle forslag og saker  
 8. Kontingent og treningsavgift 2020 
 9. Budsjett 2020 
 10. HFK Organisasjonsplan    
 11. HFK Sportsplan
 12. Valg  

Velkommen   

Med vennlig hilsen  

Trond Dalhaug  
Styreleder Hunstad fotballklubb

Pressemelding vedr bruk av fotballbanene under Corona

Fotballklubbene i Bodø ønsker å være en god medspiller for Bodø kommune og byens innbyggere i vår felles dugnad mot corona-viruset. En av de viktigste oppgavene for idretten er å bidra til at smitten ikke brer seg. Vi mener derfor det er vår naturlige plikt å si fra om noen ting i denne sammenheng.

Bruken av fotballbaner til uorganisert aktivitet: 
Klubbene observerer at gjeldende  smittevernregler i stor grad brytes ved uorganisert aktivitet på banene. Ansvaret for dette ligger på hver enkelt utøver og forelder slik vi tolker det. Vi har gjentatte ganger orientert og opplyst våre medlemmer om hvilke regler som gjelder ved bruk av en fotballbane på eget initiativ, på lik linje med informasjonen fra Bodø kommune. Vi konstaterer at dette til nå ikke har vært tilstrekkelig for å sikre at smittevernreglene overholdes.

 Organisert trening på fotballbanene:
Det er ikke åpnet for organisert trening på fotballbanene for breddefotballen. Klubbene i Bodø er tydelige på at vi overhodet ikke kan garantere for at gjeldende smittevernregler overholdes dersom det åpnes for organisert trening i klubbregi for barne- og ungdomsfotballen. Selv om barne- og ungdomsfotballen i Bodø har engasjerte og dyktige foreldretrenere, vurderer vi fra klubbhold det til å være for krevende å klare å overholde gjeldende smittevernregler ved fotballaktivitet. 

Foreldre:
Det er ditt ansvar hvis ditt barn oppholder seg på en fotballbane. Du må vite at slik aktiviteten er i dag brytes smittevernreglene hele tiden på fotballbanene rundt om i Bodø.

Klubbene i Bodø understreker at vi sier i fra om dette i beste mening, dette er ikke tiden for negativ uenighet, vi må sammen finne gode og konstruktive løsninger i en krevende og vanskelig tid også for idrett og aktivitet.

Sportslig hilsen Nordstranda IL, IK Junkeren, FK Bodø/Glimt, FK Vinkelen, IK Grand Bodø, Grønnåsen IL, Hunstad FK, Innstranda IL, Tverlandet IL

koronavettregler barn og unge 1
koronavettregler barn og unge 1
e3 940

Årsmøte i Hunstad FK utsettes

Styret i Hunstad FK har i dag 16.03.20, besluttet å utsette klubbens årsmøte (som skulle vært avholdt mandag 23.3)

Bakgrunnen er utviklingen knyttet til koronaviruset og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Norges Idrettsforbund har gitt alle landets idrettslag utsatt frist for avholdelse av årsmøte til 15. juni. Vi vil komme tilbake til ny dato etter hvert.

Med vennlig hilsen

Trond Dalhaug

Styreleder

innkalling

Årsmøte Hunstad FK

Styret innkaller til årsmøte i Hunstad fotballklubb

Årsmøtet avholdes mandag 23. mars kl 20.00 i kantinen i Mørkvedhallen

Saker som ønskes tatt opp må sendes på e-post til klubben, post@hunstadfk.no, innen 9. mars
Fullstendig saksliste for møtet vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

PK logo farge RGB stor

Idrettstrøm fra Polar Kraft

Polar Kraft er en av våre sponsorer, som medlem av FK Hunstad kan du nå kjøpe Idrettsstrøm.
For hver kWh du forbruker med denne strømavtalen går 1 øre i idrettsstøtte til klubben, uten at det koster ekstra.
Ingen binding og en stabilt lav pris gjennom hele året.
Idrettsstrøm var i 2019, 3 øre lavere en gjennomsnittprisen på strøm.

Hvorfor ikke BYTT til –  SPAR med & STØTT Hunstad FK

Polar Kraft har hatt stor suksess i Lofoten på dette konseptet – nå i februar betales det ut over 150.000kr til Kabelvåg IL. Dette er en klubb med ca. 500 medlemmer og ca. 400 har idrettsstrøm med støtte til klubben.
NÅ SATSER VI I BODØ OG SALTEN og Hunstad FK er en av de utvalgte klubbene, vi ønsker – og betaler med glede ut støtte til idretten!

I dag har Hunstad FK 12 Støttespillere – 12 som har kjøpt idrettsstrøm med støtte til klubben.
Ved oppnådde 100 støttespillere (før 01.01.2021) – vil klubben motta en bonus i tillegg til støtten gjennom ditt forbruk av strøm.

For å bestille Idrettsstrøm trenger Polar Kraft
Navn
Fødseldato
Telefon
Mail
Adresse(r) på målere

Send mail, sms eller ring Julianne Andreassen i Polar Kraft, Julianne.andreassen@polarkraft.no Telefon 95231503

Joachim Kildal

Joachim Kildal blir ny daglig leder i Hunstad FK

Det er med glede vi kan meddele at klubben har ansatt Joachim Kildal som ny daglig leder i 50% stilling. I tillegg til jobben i Hunstad FK vil han fortsatt være hovedtrener for IK Junkerens A-lag.

Sport1 1

Fordelsprogram hos Sport1

Sportshuset Sport 1 er HFKs samarbeidspartner og foretrukne leverandør av utstyr og bekledning.

Medlemmer i HFK nyter godt av gode rabatter på Hunstadkolleksjonen og øvrige varer i butikken

Fordelsprogram

internturnering

Elektro Hunstad internturnering 2019

Årets store begivenhet, Hunstad fotballklubb’s egne turnering. Det spilles 3, 5 og 7’er
Turneringen avholdes på Alstadbanen lørdag 14. september. 

Årets arrangør er 2010-årgangen.
Påmelding sendes til elektro.Hunstad.open.2019@gmail.com innen fredag 6/9 kl 16.00

Påmelding må inneholde:
– Årskull
– Antall lag
– Jenter/Gutter
– Trener/kontaktperson m/tlfnr og e-post

Tine fotballskole

Tine fotballskole 2019

Hunstad fotballklubb gjentar suksessen og arrangerer  fotballskole for jenter og gutter i alderen 6-12 år i samarbeid med Tine.

Tid: 12. til 14. august 
Sted: Mørkvedlia idrettspark

Instruktører er de eldste jente/guttespillerne samt klubbens trenere. Tilbudet er tilpasset hvert alderstrinn.

Deltakeravgiften dekker: Tine t-skjorte, Tine sekk og Tine drikkeprodukter samt frukt og lunsj hver dag. Vi avslutter siste dagen med hyggelig pizzastund.

Påmelding til fotballskolen gjøre her 

Praktisk informasjon:
Fotballskolen foregår på Mørkvedlia alle dager fra 10-14

Oppmøte/registrering første dag fra kl 0930. Siste dag avsluttes med pizza fra kl 14-15.

Deltakerne må ha med egen drikkeflaske og trenger ikke ta med egen ball.  Klær etter vær!

Kontaktperson: Lena Stemland, tlf 90652544 eller e-post: lena.stemland.hfk@gmail.com

Ved avmelding før 25. juli vil innbetalt deltakeravgift refunderes.

Sport1

«Hunstadkolleksjonen»

Hunstad Fotballklubb synes det er viktig at spillere, trenere og tillitsvalgte representerer klubben med stolthet og at vi fremstår på en enhetlig og ryddig måte overfor motstandere, dommere, publikum og sponsorer.

For å bygge oppunder dette har klubben plukket ut en serie NIKE-tekstiler som vi kaller «Hunstadkolleksjonen» og tekstilene fås kjøpt hos vår samarbeidspartner Sportshuset Sport1 på Stormyra. Klubben har forhandlet frem nettopriser for kolleksjonen og klubbens medlemmer kan når som helst benytte seg av disse.

Profilering:
På overdeler (trøyer og jakker) trykkes det Hunstad Fotballklubbs logo på vestre bryst, sponsormerke fra Elektro på høyre bryst under NIKE-logoen og et stort merke på ryggen med «Hunstad FK Bodø». Trykken finansieres av klubben og det

tilkommer ikke tillegg i prisen for medlemmer på dette. (Sportshuset Sport1 har retningslinjer for hvordan trykken skal produseres).

Initialer:
Vi anbefaler medlemmer å trykke spillerens initialer på overdel og bukse- og Sportshuset Sport1 har retningslinjer for hvor trykken skal plasseres. Her tilkommer det evt. et tillegg på kr. 50,- pr. initialtrykk og kosten dekkes av medlemmet selv. Legg merke til at prisen er pr. initialtrykk og at trykk på overdel og bukse vil koste Kr. 100,- til sammen.

Basisplagg:
Vi har plukket ut fire (4) basisplagg som spillere bør ha når de representerer klubben og da spesielt i kampsituasjoner. Basisplaggene fremkommer i “Hunstadkolleksjonen” og er:

 1. NIKE Park shorts
 2. NIKE Classic fotballstrømpe
 3. NIKE Academy treningsbukse
 4. NIKE Academy half zip overdel

Priser for juniorstørrelser pr. 1. desember 2018 var hhv 120,-/80,-/280,- og 280,-. Evt. initialtrykk kommer i tillegg på treningsbukse og overdel.

Mvh
Hunstad Fotballklubb

Nyttårscupen

Sulland Nyttårscup 2019

Hunstad FK og Innstrandens IL ønsker velkommen til Sulland Nyttårscup 11.til 13. januar 2019 i Nordlandshallen i Bodø.

Sulland Nyttårscup arrangeres i for sjette gang i 2019, og er en flott start på et nytt fotball-år midt i januar. Sulland Nyttårscup 2019 er for gutter og jenter i årsklassene 2003 til 2012 (7 til 16 år). Fokus for turneringa er som alltid å legge tilrette for spillere, lagledere, dommere og ikke minst tilskuerne har en trivelig helg med masse artig og spennede fotball.

Påmelding og informasjon finner dere her https://www.profixio.com/reg/sulland-nyttarscup-2019/

Bilde nyttårscup

Bilde nyttårscup

HFK G16

Hunstad FK G16 kretsmestere 2018

Helga 12.-14. oktober ble kretsfinalene spilt på Mørkvedlia.

Det ble en dramatisk kretsfinale for Hunstad G16 som møtte Mosjøen søndag ettermiddag. Etter ordinær tid stod det 3-3, og ingen scoringer kom i ekstraomgangene.
Kretsfinalen ble derfor avgjort på straffesparkkonkurranse hvor gutta satte alle skudda i mål og dermed ble kretsmestere for 2018.

Hunstad G16 (2002 gutter) har vært i kretsfinalen hvert år siden 2015. Dette var deres siste år som HFK spiller.

Gratulerer til spillere, trenere og støtteapparat!
Heia Hunstad!

20180914 2117361

Hunstad gutter deltok på NTF G12 turnering

I helgen deltok 3 Hunstad gutter på NTF G12 turnering på Stabæk/Nadderud.
Sigurd, Jonatan og Tjay var invitert og hospiterer hos Bodø Glimt.

Motstanderne var G12 lag fra landets elisteserie og 1. div klubber. Denne turneringen arrangeres av toppklubbene i Norge. Hensikten med alle nasjonale NTF turneringer er gode kamper for talentfulle spillere i sin årgang. Talentfulle spillere som ikke er i en toppklubb kan delta ved å hospitere inn på toppklubben i sin region.

Vi ønsker de lykke til og håper dette gir masse inspirasjon, som de tar med hjem til Limyra og Mørkvedlia og til sine lagkamerater i Hunstad Fotballklubb 🤗

fotball

Elektro Hunstad internturnering

Årets store begivenhet, Hunstad FK`s egen turnering. Det spilles 3-5 og 7’er.
Turneringen holdes på Alstadbanen lørdag 15. september.

Årets arrangører er 2009 årgangene.

13521734 1751258801811427 1065774413 n

Oppstart aktiviteter for 1. klassinger

FOTBALL

Vi har trening på Limyra tirsdager 17-18 for både gutter og jenter. Vi har på plass trenere for laget og det er bare å møte opp på treningen. Vi vil etter hvert innkalle til foreldremøter og tildele treningstimer inne i gymsal både på Alstad og Hunstad samt dele inn i gutte- og jentelag.

SVØMMING

Vi har tilbud for svømming for de som går i 1. klasse. Svømmingen er på Hunstad Ungdomsskole torsdag 18-19.
Her trenger vi foreldre/foresatte som kan bistå i bassenget og som er interessert i å ta livredningsopplæring/kurs.

Vi vil prioritere de som er med på aktiviteter i klubben når det gjelder deltakelse på svømmingen.

GENERLL INFORMASJON

For å delta på våre aktiviteter koster kontingenten for et halvt år kr. 350 og for et helt år kr 700. Treningsavgift pr. halvår koster kr 500. Det er mulig å delta på flere aktiviteter i klubben samtidig men man blir kun fakturert for treningsavgift for en aktivitet.

Henvendelse: post@hunstadfk.no eller Lena Stemland på lena.stemland.hfk@gmail.com eller telefon 90652544

FUNN håndballskole

Hunstad FK arrangerer for tredje gang håndballskole.
I år i samarbeid med FUNN

Alle barn i alderen 7-11 år er velkommen

Tid: 10. og 11. oktober

Praktisk informasjon:
FUNN håndballskole foregår i Mørkvedhallen begge dagene fra 09-15
Lunsj og frukt er inkludert i deltakeravgiften
Alle deltakere får egen t-skjorte
Trenger ikke ha med egen ball.

Oppmøte/registrering første dag fra kl 0900.

Deltakerne må ha med egen drikkeflaske

PÅMELDING GJØRES HER

Tine fotballskole

Tine fotballskole 2018

Hunstad fotballklubb arrangerer  fotballskole i samarbeid med Tine 13. til 15. august 2018
Alle jenter og gutter i alderen 6 til 12 år er velkommen

Instruktører er de eldste jente/guttespillerne samt klubbens trenere. Tilbudet er tilpasset hvert alderstrinn.

Deltakeravgiften er kr. 900 /søsken kr 600
Deltakeravgiften dekker: Tine t-skjorte, Tine sekk og Tine drikkeprodukter samt frukt og lunsj hver dag og pizza siste dag.

Praktisk informasjon:

Fotballskolen foregår på Mørkvedlia idrettspark alle dagene fra 10-14

Påmelding/registrering første dag fra kl 0930. Siste dag avsluttes med pizza fra kl 14-15.

Deltakerne må ha med egen drikkeflaske og klær etter vær. Trenger ikke egen ball med.

Kontaktperson: Lena Stemland, tlf 90652544 eller e-post: lena.stemland.hfk@gmail.com

Ved avmelding før 25. juli vil innbetalt deltakeravgift refunderes

instruktører Tine fotballskole

Bjarte og Joachim, hovedinstruktørene

Bilde1

Sulland Nyttårscup 2018

Hunstad FK og Innstrandens IL ønsker velkommen til Sulland
Nyttårscup 12. – 14. januar 2018 i Nordlandshallen.

Les mer

DSC 0876

Påmelding til Tine Fotballskole 2017

Hunstad Fotballklubb inviterer til TINE Fotballskole for 6-12 åringer, 14.-16. august 2017.

Sted: Mørkvedlia kunstgress, Mørkvedlia Idrettspark

Les mer

20161007 134256

Hunstad sin første håndballskole ble suksess!

Håndball miljøet vokser sakte, men sikkert, og barna viser stor glede og engasjement. En flott høstferie med 18 timers håndball gøy i Mørkvedhallen er vel gjennomført.

Håndball i Region Nord

Hunstad inviterer til HÅNDBALL SKOLE!

Hunstad FK skal i samarbeid med Gjensidige Stiftelsen & Håndball i Region Nord arrangere Håndball skole i HØSTFERIEN – i Mørkvedhallen!

Les mer

Håndball turnering

Håndball gøy med HUNSTAD!

Kom bli med HÅNDBALL er GØY og SOSIALT!

Vi gjør vårt ytterste for å tilby håndball aktivitet innenfor Norges Håndball forbund sine verdier begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play. Alle barn uavhengig av ferdigheter, i hovedsak fra skolekretsen Hunstad og Alstad, som ønsker å spille håndball får lov å være med.

Les mer

Akademi for Fotball

Akademi for fotball

Fotballxtra Mørkved er et ekstra fotball-tilbud til gutter og jenter i 3., 4. og 5. klasse i Hunstad og Innstranda.

Opplegget foregår etter skoletid en dag i uken. Ungene blir hentet på skolen, servert mat i kantina i Mørkvedhallen og det blir gjennomført en 70 min lang fotballøkt.

Les mer

DSC 0876

Påmelding til Tine Fotballskole 2016

Hunstad Fotballklubb inviterer til TINE Fotballskole for 6-12 åringer, 15.-17. august 2016.

Sted: Mørkvedlia kunstgress, Mørkvedlia Idrettspark

Les mer

Halsa cup 2016 1

DNB HALSATURNERINGA 26.-28. August 2016

Årets Halsaturnering er den 19. i rekken og IL Halsakameratene har den glede å invitere til turnering for aldersbestemte fotballag på Halsa stadion den 26-28. august 2016.

verktøykasse1

Ledig stilling

I forbindelse med stor øking i antall spillere og antall lag, så søker klubben etter en person eller eventuelt to personer som kan utføre oppgaver for sportsutvalget i klubben.

IMG 3779

Lea League

Lea Limstrand (J14) er en av spillerne med lengst fartstid i Hunstad fotballklubb. Det siste året er det mange som har lagt merke til denne unge fotballspilleren. Og hun har fått prøve seg på nye utfordringer, både i kretsen og på landsdelssamling forrige helg.

12087952 945158235573630 2248731757893594561 o1

5 SPILLERE PÅ KRETSSAMLING på MO

Nordland Fotballkrets arrangerte kretssamling i Stålhallen på Mo i Rana 27-29.november 2015 for gutter og jenter født 2001 og 2002. Samlingen var et resultat av innledende sonesamlinger og områdesamling i Salten og på Helgeland.

funn

FUNN CUP 2016

satser

NYE TRENINGSSATSER

Sigrid 1

Vår egen Ødegaard

heter Sigrid Therese til fornavn og Helbostad til etternavn, men ellers er likhetene med jevngamle Martin ganske mange: De er er cirka 170 cm høye, de er begge usedvanlige fotballtalenter, de er begge tatt ut på seniorlag i en alder av 15 år og får mange av de samme skussmålene fra sine respektive trenere!

DSC 0999

VERKTØYKASSEN ER KLAR

Som en del av trenerutviklingsprosjektet til Bodø/Glimt har Hunstad FK nå, i samarbeid med FK Bodø/Glimt, fått ferdigstilt «Verktøykasse Hunstad».

ALLIDRETTEN har startet opp

Treningene er på Hunstad barneskole hver mandag kl 17-18

Alle er velkomne!

DSC 0004

Limyra open

Hunstad G08 forside fire spillere

Fotballtrening for førsteklasse er startet opp

Både jenter og gutter 09 har treninger TIRSDAGER kl 17-18 på Limyra

DSC 0884 Tine 6

Rekortoppslutning rundt Tine fotballskole

Det var mye spilleglede, og ingen skader kan ansvarlig Jan Fiske fortelle:
-Vi har slått deltagerrekorden fra i fjor. Ungene koste seg i finværet. Vi hadde med oss engasjerte instruktører fra ungdomslagene i klubben. De gjorde en kjempejobb, sier Fiske.
Nesten alle klubbene i nærområdet var representert og jenteandelen var på nesten førti prosent. Med god tilgang på baner og interne trenere og assistenter, er det sjanser for at enda flere kan bli med til neste år. Velkommen skal dere være!

Hunstad G08 112

Oppstart nye lag

Vi starter opp med nye lag til for allidrett, svømming, og  håndball.

Kontaktpersoner for allidrett/svømming for 1. og 2. klasse

Marianne Pettersen, tlf. 412 58 627, marianne.pettersen3@bodo.kommune.no

Håndballtrener/kontaktperson for håndball for oppstart av lag i 2.-4. klasse.

Tommy Strøm, tlf. 952 39 626, tostrom@frisurf.no

Avtale med G-max

Hunstad FK har inngått avtale med G-MAX. Dette gir stort sett 20 – 30 % rabatt på alle produkter som man kjøper.

Alle medlemmer får utdelt eget G-MAX kort som skal benyttes/fremvises ved kjøp.

Velg “utstyrsavtale” under “om klubben” i toppmenyen for å se hvilke produkter medlemmene har rabatt på.

Jacob Andersen

Velkommen til Hunstad FKs nye hjemmeside

Endelig er vi skikkelig på nett.

Hjemmesiden vil i hovedsak være et hjelpemiddel for å formidle informasjon til våre medlemmer, trenere, foreldre og alle andre bidragsytere som er med på å drifte Hunstad FK.

I tillegg ønsker vi selvsagt å profilere klubben på en slik måte at alle som kan tenke seg å ta del i våre aktiviteter, skal bli motivert og ønsket velkommen til å tegne medlemskap i Hunstad FK. Les mer