Styret

Styret HFK

Styreleder Hans Jørgen Kibsgaard, hanskibs@gmail.com tlf 91313236
Nestleder Ørjan Andre Aas, tlf 97974201
Styremedlem Svein Bjørgo Larsen
Styremedlem  Kristin Brodtkorb Thorsteinsen
Styremedlem Gunn-Hege Valøy

  1. vara Ellen Veinan
  2. vara Pia Føinum Øien

Sportsutvalget (SPU) Medlemmer

Leder, Ørjan Andre Aas, orjan.aas@lindbak.no
Medlem 3’er fotball, Joachim Kildal
Medlem 5’er og 7’er fotball, Bjarte Alfarnes
Medlem 9’er og 11’er fotball, Marianne Hildal
Medlem håndball, Lena Stemland

Øvrige roller
Materialforvalter Tor Zakariassen, tlf: 90735357,  e-post tor@zakariassen.org
Dommerkontakt, Børge Einvik, e-post: be@345.no

Kontrollutvalg, Janita Nilsen og Lena Merethe Edvardsen
Varamedlem kontrollutvalg, Ole Rasch