Oppdatert! Papirer til årsmøte 21.03.2024

Årsmøtet for Hunstad fotballklubb finner sted i Kantina i Mørkvedhallen torsdag 21.03.2024 kl 19.00.
Her er årsmøtepapirene:

Oppdatert 21.03.2024: Årsberetning fra G2010 og G2012 var ikke kommet med. De er lagt til. I tillegg er valgkomiteens innstilling ajourført. Kontrollutvalgets beretning er også lagt til.