DSC 0999

Som en del av trenerutviklingsprosjektet til Bodø/Glimt har Hunstad FK nå, i samarbeid med FK Bodø/Glimt, fått ferdigstilt «Verktøykasse Hunstad». Denne inneholder øvelser som er anbefalt fra og med en gitt alder og eksempler på øktplaner (sammensetting av ulike øvelser i ei treningsøkt) som er tilpasset de ulike aldersgrupperingene 6-8, 9-10 og 11-12 år. Øktplanene kan brukes som de er, eller man kan lage egne planer med utgangspunkt i de øvelsene som foreligger. Det er meningen at de ulike øvelsene skal filmes med Hunstadspillere. Dette vil komme på plass etter hvert.

Dette utvalget er en konkretisering av de sportslige retningslinjene i klubbens sportsplan. Sammen med sportsplanen vil disse være et godt utgangspunkt for klubbens sportslige aktivitet, og vi håper at alle trenerne ser nytte av å bruke disse i treningshverdagen.

 

På vegne av Sportsutvalget (SPU)

Trond Dalhaug