Klubben er en av 5 eiere av Mørkvedhallen SA og har en representant i styret.

Vi får som medeier tildelt 6 timer til håndball og 6 timer til fotball i uken fordelt på hall 1 og hall 2. I tillegg kan vi også søke om ledige timer i helgene.

Mørkvedhallen har møtelokaler til utlån for klubbaktivitet. Møtelokalene er kantinen og møterommet i annen etasje. For leie av lokale se http://www.morkvedhallen.no/

 

Mørkvedhallen

Mørkvedhallen