Styret

Valgt av årsmøtet 23.03.2023

Styreleder Hans Jørgen Kibsgaard, hanskibs@gmail.com tlf 91313236
Nestleder Ørjan Andre Aas, tlf 97974201
Styremedlem Thor Christian Larsen
Styremedlem Ellen Veinan (trådt ut av styret mens hun er kst. daglig leder)
Styremedlem Marie Knudsen

  1. vara Maria Støver Knutsen
  2. vara Kjartan Johannessen

Sportsutvalget (SPU) Medlemmer

Leder, Kay Bjørnar Øyås, kay_oyaas@yahoo.no
Medlem barnefotball, Bård Tommy Karstensen
Medlem ungdomsfotball, Tommy Strøm
Trenerutvikler, Bjarte Alfarnes
Rekrutteringsansvarlig, Julianne Andreassen

Øvrige roller

Materialforvalter Tor Zakariassen, tlf: 90735357,  e-post tor@zakariassen.org
Dommerkontakt, Eva Henriett Trondsen, e-post:

Kontrollutvalg, Janita Nilsen og Kjell Ivar Johansen
Varamedlem kontrollutvalg, Ole Rasch

Arrangementsutvalg

Ellen Veinan
Victoria Hansen
Trine Amundsen
Gøran Nilsen
Julianne Andreassen