Styret

Styret HFK

Styreleder Hans Jørgen Kibsgaard, hanskibs@gmail.com tlf 91313236
Nestleder Ørjan Andre Aas, tlf 97974201
Styremedlem Thor Christian Larsen
Styremedlem Ellen Veinan
Styremedlem Gunn-Hege Valøy

  1. vara Maria Støver Knutsen
  2. vara Pia Føinum Øien

Sportsutvalget (SPU) Medlemmer

Leder, Ørjan Andre Aas, orjan.aas@lindbak.no
Medlem 3’er fotball, Bård Tommy Karstensen
Medlem 5’er og 7’er fotball, Bjarte Alfarnes
Medlem 9’er og 11’er fotball, Julianne Andreassen

Øvrige roller
Materialforvalter Tor Zakariassen, tlf: 90735357,  e-post tor@zakariassen.org
Dommerkontakt, Børge Einvik, e-post: be@345.no

Kontrollutvalg, Janita Nilsen og Kjell Ivar Johansen
Varamedlem kontrollutvalg, Ole Rasch