Satser for medlemskontingent og treningsavgift

Vi har innført familiekontingent som medfører at det koster det samme å være enkeltmedlem som å være familiemedlem.

I tillegg så koster det ikke noe ekstra å delta på flere aktiviteter samtidig. Man kan dermed være med på svømming, fotball eller håndball og man betaler bare for en treningsavgift pr. halvår.

Vi stimulerer dermed til at våre medlemmer kan delta på flere aktiviteter samtidig.

SATSER FOR  2020

Fotball

Treningsavgift 1.  halvår Treningsavgift  2. halvår Medlemskontingent Sum
Gutter/jenter (15-16 år) 1600 1600 700 3900
Smågutter/jenter (13-14 år) 1200 1200 700 3100
Lillegutter/jenter (11-12 år) 900 900 700 2500
Barnefotball (6-10 år) 500 500 700 1700
Håndball
11-12 år 900 900 700 2500
Øvrige forhold
Halvårs kontingent 350 350
Voksne medlemmer 150 150
Dugnader En dugnad om høsten og en om våren knyttet til salg av lodd. En dugnad om høsten og en om våren knyttet til salg av toalettpapir.