Satser for medlemskontingent og treningsavgift

Vi har innført familiekontingent som medfører at det koster det samme å være enkeltmedlem som å være familiemedlem.

I tillegg så koster det ikke noe ekstra å delta på flere aktiviteter samtidig. Man kan dermed være med på fotball eller håndball og man betaler bare for en treningsavgift pr. halvår.

Vi stimulerer dermed til at våre medlemmer kan delta på flere aktiviteter samtidig.

SATSER FOR  2023

Fotball

Treningsavgift 1.  halvår Treningsavgift  2. halvår Medlemskontingent Sum
Gutter/jenter (15-16 år) 1700 1900 700 4300
Smågutter/jenter (13-14 år) 1300 1500 700 3500
Lillegutter/jenter (11-12 år) 1000 1200 700 2900
Barneaktivitet (6-10 år) 600 800 700 2100
Barnehagelag 200 700 900
Øvrige forhold
Halvårs kontingent 350 350
Voksne medlemmer 150 150
Dugnader For klubben gjennomføres følgende dugnader. Alle lag bidrar, med unntak av barnehagelag:
– Sulland Nyttårscup, (januar)
– Dopapirsalg,  (vår og høst)
– Arrangement futsal (gjelder lag som er påmeldt i serien)
– Loddsalg 1-2 ganger i året
– Rydde og holde orden på Limyra (G/J 11 år)
– Arrangere internturnering (G/J 10 år)
– Ta med/bære flagg i borgertog (G/J 10 år)

I tillegg står lagene fritt til å organisere egne dugnader for å skaffe inntekter til drift av laget.

Medlemskontingent 2024

Vedtatt av årsmøtet 23.03.2023

Familie-/enkeltmedlemsskap: kr 900.