Satser for medlemskontingent og treningsavgift

Vi har innført familiekontingent som medfører at det koster det samme å være enkeltmedlem som å være familiemedlem.

I tillegg så koster det ikke noe ekstra å delta på flere aktiviteter samtidig. Man kan dermed være med på svømming, fotball eller håndball og man betaler bare for en treningsavgift pr. halvår.

Vi stimulerer dermed til at våre medlemmer kan delta på flere aktiviteter samtidig.

SATSER FOR  2019

Fotball Treningsavgift for

1.    halvår

Treningsavgift for

2.    halvår

Medlems-

kontingent

Sum
Gutter/jenter 1600 1600 700 3900
Smågutter/

jenter

1200 1200 700 3100
Lillegutter/

jenter

900 900 700 2500
Barnefotball 500 500 700 1700
Svømming 500 500 700 1700
Allidrett 1-2 klasse 700 700
Medlemskontingent

Halvt år

350 350
Håndball
Lillegutter/

jenter

900 900 700 2500
Barnehåndball 500 500 700 1700
Øvrige forhold
Halvår kontingent 350 350
Voksne medlemmer 150 150
Dugnader En dugnad om høsten og en om våren knyttet til salg av lodd. En dugnad om høsten og en om våren knyttet til salg av toalettpapir.