Satser for medlemskontingent og treningsavgift

Vi har innført familiekontingent som medfører at det koster det samme å være enkeltmedlem som å være familiemedlem.

I tillegg så koster det ikke noe ekstra å delta på flere aktiviteter samtidig. Man kan dermed være med på fotball eller håndball og man betaler bare for en treningsavgift pr. halvår.

Vi stimulerer dermed til at våre medlemmer kan delta på flere aktiviteter samtidig.

SATSER FOR  2022

Fotball

Treningsavgift 1.  halvår Treningsavgift  2. halvår Medlemskontingent Sum
Gutter/jenter (15-16 år) 1700 1700 700 4100
Smågutter/jenter (13-14 år) 1300 1300 700 3300
Lillegutter/jenter (11-12 år) 1000 1000 700 2700
Barnefotball (6-10 år) 600 600 700 1900
Håndball
11-12 år 1000 1000 700 2700
Øvrige forhold
Halvårs kontingent 350 350
Voksne medlemmer 150 150
Dugnader En dugnad om høsten og en om våren knyttet til salg av lodd. En dugnad om høsten og en om våren knyttet til salg av toalettpapir.