Satser for medlemskontingent og treningsavgift

Vi har innført familiekontingent som medfører at det koster det samme å være enkeltmedlem som å være familiemedlem.

SATSER FOR  2024

Fotball

Treningsavgift 1.  halvår Treningsavgift  2. halvår Medlemskontingent Sum
Gutter/jenter (15-16 år) 1900 1900 900 4700
Smågutter/jenter (13-14 år) 1500 1500 900 3900
Lillegutter/jenter (11-12 år) 1200 1200 900 3300
Barneaktivitet (6-10 år) 800 800 900 2500
Barnehagelag 200 200 900 1300
Øvrige forhold
Halvårs kontingent 350 350
Voksne medlemmer 150 150
Dugnader For klubben gjennomføres følgende dugnader. Alle lag bidrar, med unntak av barnehagelag:
– Sulland Nyttårscup, (januar)
– Dopapirsalg,  (vår og høst)
– Arrangement futsal (gjelder lag som er påmeldt i serien)
– Loddsalg 1-2 ganger i året
– Rydde og holde orden på Limyra (G/J 11 år)
– Arrangere internturnering (G/J 10 år)
– Ta med/bære flagg i borgertog (G/J 10 år)

I tillegg står lagene fritt til å organisere egne dugnader for å skaffe inntekter til drift av laget.

Medlemskontingent 2024

Vedtatt av årsmøtet 23.03.2023

Familie-/enkeltmedlemsskap: kr 900.