Sportsplan for Hunstad FK

Sportsplanen er Hunstad Fotballklubb sitt overordnede strategidokument. Planen regulerer den sportslige fotballaktiviteten i klubben. Sportsplanen skal oppdateres årlig og gjennomgås på felles trenermøte. Alle ledere, trenere, lagledere, foresatte og andre med verv i klubben plikter å sette seg inn i, og etterleve, de retningslinjer som er gitt i sportsplanen.

Sportsplanen til Hunstad fotballklubb skal være lett tilgjengelig, og en oppdatert versjon skal til enhver tid ligge ute på klubbens hjemmesider.

All sportslig aktivitet i klubben skal være klubbstyrt, ikke trener-/foreldrestyrt. Sportslig utvalg (SPU) har ansvaret for den sportslige aktiviteten i klubben, og at alle lag i klubben etterlever de retningslinjer som er satt i sportsplanen. Sportsplanen gjennomgås årlig på trenermøte og møte med foreldrekontakter for å sikre at alle lag følger de retningslinjer som er nedfelt i planen.