Vi søker DAGLIG LEDER

Vår daglige leder gjennom flere år går av med pensjon ved utgangen av året.
I den forbindelse så ønsker vi å ansette en ny person i løpet av høsten.

Stillingen er en deltidsstilling på 50%.

Ledig stilling

Stillingsannonsen