fotball

Kampregler – Korona

Nå som deler av breddefotballen åpner følger det med et sett av regler fra forbundet som vi er pliktet å følge.

Alle lag må lese hele denne informasjonssiden.

Det aller meste ligger som et ansvar på arrangørklubb/hjemmelag. Det er ekstremt viktig at alle som har en rolle i forbindelse med avvikling av kamper i barne- og ungdomsfotballen leser igjennom hele denne informasjonssiden og setter seg godt inn i de ulike elementene.
De som naturlig har en rolle er alle spillere, trenere, lagledere og foreldre/publikum.

gjest

Motstanderlag / Gjester

Hunstad FK vil til enhver tid forsøke å være så trofast som overhodet mulig til retningslinjene fra Norges Fotballforbund og helsemyndighetene.

Et av kravene fra forbundet er at vertskapet skal samle inn lister fra gjestende lag på navn på spillere, trenere og publikum som besøker anlegget vårt.
På grunn av strenge personvernregler ønsker ikke Hunstad FK å gjennomføre dette, men delegerer dette ansvaret til gjestende lag. 

Det betyr at alle lag som skal spille kamper på anlegget til Hunstad FK selv må føre lister på alle spillere, trenere, lagledere, foreldre og andre publikummere. Dersom det skulle oppstå en smittesituasjon hvor Hunstad FK blir bedt om å levere besøkslister vil vi ta kontakt med gjestende lag og be om disse listene. I følge kravene skal gjestende lag oppbevare navnelister i 10 dager fra kamptidspunktet. 

Nedenfor følger egne punkt og retningslinjer for hver enkelt rolle. Mye av dette er rettet til våre egne lag og støtteapparat, men vi oppfordrer alle gjestende lag til å lese hele innholdet og ta del i den informasjonen som er relevant for dere. 

For spørsmål rundt Hunstad FKs håndtering av koronasituasjonen, ta kontakt via post@hunstadfk.no

4569 15967064520 0

Kamptropp

Det finnes begrensninger for hvor mange som totalt kan oppholde seg på anlegget. For å kunne sikre oss at vi ikke overstiger dette kan hvert lag stille med et maksimalt antall spillere i kamptroppen.

 • 5er fotball – Max 7 spillere
 • 7er fotball – Max 10 spillere
 • 9er fotball – Max 12 spillere
coach

Trenere / lagledere

 • Lag som spiller 3/5/7/9er fotball kan stille med maks 2 trenere/lagledere (på grunn av totalt antall på banen). Øvrige må oppholde seg i publikumsområde. På 11er er det ingen begrensning på antall trenere. 
 • Alle kamper skal være registrert som et arrangement på Spond.
 • Hele kamptroppen skal være registrert som deltagende lag på arrangementet.
 • Alle kamper skal ha dedikert kampvert.
 • I beskrivelsen på Spond arrangementet skal det stå tydelig hvem som er trenere og hvem som er kampvert.
 • Eget publikum utover spillernes foresatte skal også oppgis som kommentar på arrangementet. Dette inkluderer søsken, besteforeldre eller andre.
 • Ved bortekamper skal også lagleder ha kontroll på alle som tilhører vår tropp. Dette innebærer navn på spillere, trenere, lagledere og publikum. Dette skal være registrert i Spond arrangementet.
publikum

Foreldre / Publikum

 • Alle tilskuere utover spillernes foresatte skal være registrert på forhånd. For Hunstad-lag innebærer det at samtlige navn skal være registrert hos lagledelsen. For gjestende lag skal dette være registrert hos gjestende lags lagledelse.
 • På alle baner vil det være definert et eget publikumsområde utenfor banen og det skal til enhver tid være minst to meter mellom publikum og banen/spillflaten.
 • Publikum kan kun stå i det avgrensede publikumsområdet. Husk 1-metersregelen til hverandre.
 • Spillere kan kun oppholde seg på banen eller i innbyttersonen og kan aldri gå inn i publikumsområdet.
 • Når kampen er slutt bes publikum forlate anlegget så raskt og effektivt som mulig.
spiller

Spillere

 • Hvis du ikke føler deg i form, så skal du heller ikke møte til kamp. Gi beskjed til trener/lagleder så snart som mulig.
 • Du kan kun møte til kamp dersom du er påmeldt kamparrangementet i Spond.
 • Husk 1-metersregelen når du er innbytter / ikke i spill.
 • Spillere kan oppholde seg enten på banen eller i innbyttersonen. Spillere kan ikke oppholde seg i publikumsområdet.

dommer

Dommer

Hovedansvaret for at vi følger koronareglene ligger hos trenere og lagledere (kampvert), men som dommer er det veldig fint om du hjelper til og følger med. Ser du noe som ikke er riktig, for eksempel at spillere går til publikumsområde, at publikum ikke holder 1-metersregelen eller noe annet så gi beskjed til de det gjelder, eventuelt til Hunstads trener/lagleder.

host

Kampvert

 • Hvert lag som spiller kamp skal ha sin egen kampvert.
 • Kampverten kan enten være en av trenerne, eller en annen voksen person som har fått oppdrag fra lagledelsen.
 • Kampverten må møte tidligere og ta på seg «kampvert-vest». Vest henger i trenerboden
 • Kampverten skal før kamp oppholde seg ved parkeringsplassen og holde utkikk etter sitt motstanderlag.
 • Når motstanderlaget ankommer skal kampverten føre laget raskeste vei til riktig bane.
 • Gi trener/lagleder på motstanderlaget en kort repetisjon på rutinene våre rundt publikumsområde osv.
 • Under kampen skal kampvert kontrollere antall tillatte personer til stede på banen (50), avstand mellom folk og generelt gjennomføring i henhold til Fotballens Koronahåndbok.

Obligatorisk Koronoavettkurs for spillere

 • Alle som spiller i 13-årsklassen og oppover må gjennomføre Fotballens koronavettkurs.
 • Spillere og støtteapparat kan gjerne være samles for å ta kurset, men den enkelte må være innlogget med sin unike Min idrett-bruker for å få registrert gjennomført kurs. 
 • Alle må ha fødselsnummer (11-siffer) klar før oppretting av Min-idrett-bruker. Man må også ha klar en e-postadresse og et mobilnummer (kan være foreldre/foresattes).
 • Her er en lettfattelig brukerveiledning som tar deltagerne gjennom hvert skritt: https://akilles.slides.com/akilles/brukerveiledning-fotballens-koronavettkurs/fullscreen
 • Kurset tas på både PC og mobiltelefon. Kurset er fullført når kursprøven er bestått.

Garderober / Kiosk/Fasiliteter

 • Med bakgrunn i kravene til renhold for bruk av garderober vil garderobene være stengt inntil videre.
 • Ved kiosk salg kan vi selge kaffe, drikke, is og emballerte varer. Det skal under omstendighetene ikke selges noe uemballert (kake/pølse)