Jentefotball-festival

Hunstad FK arrangerer jentefotball-festival på Mørkvedlia søndag 16. september. Alle jenter som ønsker å prøve fotball er velkommen!

Søndag 17. september 10:00 – 13:00 ønsker Hunstad FK alle jenter født i 2016, 2017 & 2018 velkommen til årets Fotballfestival på Mørkvedlia!

Jentene deles inn i lag sammen med jevnaldrende, og spiller kamper mot hverandre. Vi spiller på 3-mot-3-baner med vanter slik at ballen alltid er i spill.

Hunstad FK Jenter 15 stiller med veiledere og dommere i alle kamper.

Program:
10:00 – 10:15: Registrering
10:15 – 13:45: Ball-lek og fotballkamper
13:45 – 14:00: Premieutdeling

Det blir også både kiosksalg og loddsalg med flotte premier!

Meld på ditt barn i påmeldingsskjemaet her. Det er gratis å delta på jentefotball-festivalen.

Oppstart barnehagelag

Hunstad FK starter opp med fotball for alle 2018-barn!

Hunstad Fotballklubb ønsker alle jenter og gutter født i 2018 velkommen til å prøve fotball.

 • Jenter 2018 har treningstid på Hunstad ungdomsskole på onsdager 17:00 – 18:00.
 • Gutter 2018 har treningstid på Hunstad ungdomsskole på tirsdager 18:00 – 19:00

Vi anbefaler å ta med drikkeflaske & innesko.
Foresatte er selvfølgelig velkommen til å delta på treningen.

Alle barn får en velkomstpakke med:
• Hunstad FK
t-skjorte
• Fotballshorts
• Fotballstrømper

Meld interesse ved å fylle ut skjemaet, så vil du bli kontaktet ved oppstart av trening. Vi tar sikte på å komme i gang i september.

Påmeldingsskjema Hunstad FK 2018

Ta kontakt ved spørsmål:
Trener Bård Karstensen, tlf: 41 66 36 28.

Fotballskole 2023

Coop Hunstad FK Fotballskole 2023⚽️

Coop Nordland SA og Hunstad Fotballklubb inviterer til fotballskole 14-16 august på Mørkvedlia.

Alle fotballspillere i alderen 7-14 år er invitert til å delta på årets fotballskole.

Mer informasjon og påmelding finner dere på denne lenken.

Samtykke til fotografering i forbindelse med fotballskole i Hunstad fk

Vi i Hunstad Fotballklubb ønsker å be om ditt fotosamtykke.

Bakgrunn

Vi ønsker å ta bilder i fotballskolen 2023 slik at vi kan dele idrettsglede og markedsføre idrettslaget. Bildene vil hovedsakelig bli brukt på vår nettside og sosiale medier (SoMe) som for eksempel Facebook og Instagram. Bildene kan også bli brukt i presentasjoner av Hunstad FK både i trykt materiell og på digitale flater i forbindelse med idrettslagets informasjonsvirksomhet og arrangementer.

Dette er også etter Norges Idrettsforbund sine retningslinjer for publisering av bilder og video i idrettslag.

Det er frivillig å samtykke og samtykket kan trekkes tilbake når som helst. Tilbaketrekking av samtykke må skje skriftlig til post@hunstadfk.no

Lovverk

Ifølge Datatilsynet (2020) må idrettslaget ha samtykke før bildet blir tatt til å dele og publisere bilder fra alle som direkte eller indirekte kan gjenkjennes på bildene. Det finnes dog unntak til regelen. «På noen bilder er det selve situasjonen, eller aktiviteten, som er hovedtema. Hvilke personer som er på bildet er da mindre viktig». Disse bildene kan deles, selv om hovedregelen er å spørre om samtykke.

Unntak i idrettssammenheng er for eksempel cup, kamp, stevner og andre offisielle arrangementer. Treningssituasjon går ikke under unntaket og må samtykkes.

Hvem gjelder samtykke for

For barn og unge under 15 år må det innhentes samtykke fra både barnet selv og foresatte. Bakgrunnen for nettopp dette er at det er viktig å ha respekt for barn og unges integritet og rett til personvern. Etter fylte 15 år skal barna også spørres om publisering er greit. Dette gjelder deling både i lukket grupper/profiler på SoMe, via e-post og offentlige steder.

Idrettsforbundets retningslinjer

 1. Før bilde eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år.
 2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.
 3. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre foreldrenes ønsker om publisering.
 4. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilde av nakne personer og vær varsom med å ta bilder av fullt navn på barn.
 5. Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til medier (aviser/tv).
 6. Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som feks Facebook, eller andre nettsteder som er passordbeskyttet.
 7. Dersom et samtykke trekker tilbake må publiserte bilder og film slettes.

Årsmøte 2023

Ordinært årsmøte avholdes torsdag 23. mars 2023 kl 19.00 i Mørkvedhallens kantine.

Saksliste 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, referent og 2 personer til å underskrive protokollen
 4. Behandle styrets årsrapport 2022
 5. Kontrollutvalgets beretning 2022
 6. Behandle regnskap 2022
 7. Behandle forslag og saker
 8. Lov for Hunstad fotballklubb
 9. Klubbens verdier
 10. Kontingent og treningsavgift
 11. Budsjett 2023
 12. HFK Organisasjonsplan
 13. HFK Sportsplan
 14. Klubbhåndbok
 15. Valg

Oppdatert 21.03.23: feil i sakslisten, ny versjon av årsmøtepapirene lastet opp. Ikke noe innhold i sakene endret.

årsmøte

Årsmøte 2023

Innkalling til årsmøte 2023 i Hunstad fotballklubb

Dato/tidspunkt: 23. mars 2023 kl 19.00
Sted: Kantina i Mørkvedhallen

Innmelding av saker sendes til styret innen 9. mars på e-post post@hunstadfk.no
Fullstendig saksliste for møtet blir gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

ledig stilling

Hunstad FK søker ny daglig leder

Vår kontormedarbeider slutter i sin stilling. Vi benytter anledning til å endre litt på organisasjonen, da vår nåværende daglige leder går over til stilling som utviklingsleder sport og aktivitet. I den forbindelse ønsker vi å ansette en ny person som daglig leder. Stillingen er en deltidsstilling på inntil 70%.​

Daglig leder har ansvar for generell klubbdrift.

Stillingsannonse
Stillingsannonse
Verdikveld Forslag 2

Verdikveld i Hunstad fotballklubb

Vil du være med på en kveld med avklaring av verdiene i klubben vår?
Hva er viktig for deg i klubben?
Meld deg på verdikveld 23. november og vær med på å forme fremtidens Hunstad Fotballklubb!

Verdiene skal reflektere hva klubben er og står for. Det er derfor viktig at verdiene er utviklet av og forankret i klubben.
Da trenger vi stemmene til medlemmene med på denne kvelden.Fra de yngste lagene er det voksne som må representere.
For ungdomslagene kan veldig gjerne spillere være representert i tillegg til voksne.

Vi skal være i kantina i Mørkvedhallen fra kl 18. til 22. Med oss har vi Vebjørn Rånes som skal lose oss gjennom kveld.
Vi skal snakke sammen om hvorfor vi er i idretten, hva som er viktig for oss. Sammen skal vi sette ord på dette og komme frem til hvilke verdier vi har felles og står for i klubben vår.

Påmelding gjøres her

271719714 4234385176661572 5953224986201602580 n

Hunstad Fotballakademi 2022/2023

Velkommen til Hunstadakademiet, ett tilbud til spillere som har lyst å trene ekstra i periodene
10.oktober – 31.desember og 1.januar- 30.april
Tanken med akademiet er at alle som har lyst å trene ekstra uavhengig av nivå skal få gode treninger med klubbtrener, men det er en forutsetning at du har lyst å trene mer og ønsker å bli en bedre fotballspiller. Treningene skal gi spillerne utfordringer i ett godt miljø, og dette skal utvikle spillerne som spillere og lagkamerater.

Det forventes at spillerne som er en del av akademiet har respekt for medspillere og trenere, at de følger godt med og lever seg inn i aktivitetene.

I 2022 er akademiet for spillere født i 2010-2014. Du melder deg på for en periode, denne perioden er i høst fra 10.oktober til 31.desember. Vi benytter påmeldingsløsning fra Spond.

Påmelding gjøres her

Året deles i to perioder:
• Periode 1: Januar – april
• Periode 2: Oktober – desember (påmelding åpner august/september)

Pris
Gutter og jenter 2014- 500 kr pr mnd (Kan melde seg på fra januar 2023)
Gutter og jenter 2013- 500 kr pr mnd
Gutter og jenter 2012- 500 kr pr mnd
Gutter og jenter 2011- 500 kr pr mnd
Gutter og jenter 2010- 500 kr pr mnd

Du betaler for hele perioden ved påmelding og det er 1 mnds oppsigelsestid. Søskenrabatt på barn nr 2.

Akademigrupper
Akademiet er for gutter og jenter i alderen 8-12 år. Gruppene deles i to forskjellige tidspunkt. Den ene gruppen trener tirsdager 15:30-17:00, den andre gruppen trener onsdager fra 15:30-17:00. Akademiet holder til på Mørkvedlia
Gruppene er ikke statiske så det vil forekomme hospitering av spillere fra en gruppe til en annen slik at spillerne får utfordringer på sitt nivå eller på høyere nivå. Her har ikke alder noen betydning, men spillerens ferdigheter og modning. Er man god nok til å hospitere opp ett eller flere alderstrinn vil vi legge til rette for det. Akademilederen gjør de sportslige vurderingene sammen med øvrige akademitrenere. I tilfeller der akademisjefen ønsker å hospitere spillere vil foreldre og spiller bli kontaktet. Om dere ikke får plass på akademiet kan dere sende e-post til post@hunstadfk.no så vil vi se om vi klarer å få plass eller sette opp på venteliste.

Fotballskole 2020

Hunstad FK fotballskole 2022

Hunstad FK fotballskole arrangeres på Mørkvedlia Kunstgress 15. til 17. august
Jenter og gutter i alderen 7-14 år ønskes velkommen

Fotballskolen arrangeres med gode trenere fra Hunstad FK og eksterne instruktører

Vi deler opp i to bolker hver dag:

Del 1: Årsklasse 2015-2012 : 
Oppmøte 09.15
Økt 1: 09.30- 10.30
Fruktpause: 10.30-10.45
Økt 2: 10.45-12.00
Avsluttes kl 12.00
Del 2: Årsklasse 2011 -2008 :
Oppmøte: 12.30
Økt 1: 12.45-13.45
Fruktpause: 13.45-14.00
Økt 2: 14.00-15.15

Deltakeravgift: kr 900,-/søsken 600,-
Den dekker treningsskjorte, frukt alle dager. Vi avslutter siste dag med en hyggelig pizzastund levert av Peppes pizza. 
Deltakere må ha med egen drikkeflaske. Klær etter vær!

Påmelding gjøres her

Ved avmelding før 1. august vil innbetalt deltakeravgift refunderes