Jacob Andersen

Velkommen til Hunstad FKs nye hjemmeside

Endelig er vi skikkelig på nett.

Hjemmesiden vil i hovedsak være et hjelpemiddel for å formidle informasjon til våre medlemmer, trenere, foreldre og alle andre bidragsytere som er med på å drifte Hunstad FK.

I tillegg ønsker vi selvsagt å profilere klubben på en slik måte at alle som kan tenke seg å ta del i våre aktiviteter, skal bli motivert og ønsket velkommen til å tegne medlemskap i Hunstad FK.

Her vil man finne informasjon om;

  • Nordland Fotballkrets sine turneringer
  • Øvrige turneringer
  • Tine Fotballskole Hunstad FK
  • Andre relevante kurs, aktiviteter og program relevant for spillere og trenere
  • Oppstart av nye lag
  • Informasjon om de enkelte lag og aktiviteter Hunstad FK tilbyr
  • Treningstider og arenaer
  • Sportsplan Hunstad FK
  • Øvelsesbank
  • Annen relevant informasjon

Hovedansvar for drift av hjemmesiden ligger hos daglig leder, Ole Rasch (ole.rasch.hfk@gmail.com)

Redaktør for hjemmesiden er Ingrid Bay-Larsen (iby@nforsk.no)

Hunstad FK vil komme tilbake til hvordan vi skal organisere arbeidet med ajourhold og oppdatering av hjemmesidens informasjon, slik at den blir informativ, tidsriktig, relevant og god!
Innledningsvis ber vi om at reportasjer, bilder og andre publikasjoner sendes redaktør Ingrid Bay-Larsen.

Innspill til forbedringer vil vi sette stor pris på og bes fortløpende sendt til daglig leder og eller redaktør.

Avslutningsvis vil Hunstad FK rette en stor takk til Tor-Einar Schøning for hans flotte bidrag med utforming av vår nye hjemmeside!

På vegne av Hunstad FK
Jacob Andersen
Styreleder