årsmøte 2020

Innkalling til årsmøte Hunstad FK

Styret innkaller til årsmøte i Hunstad fotballklubb

Årsmøtet avholdes digitalt på teams torsdag 22. april 2021 kl 19.00

Innmelding av saker sendes til styret innen 8. april på e-post post@hunstadfk.no

Fullstendig saksliste for møtet vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Velkommen til årsmøte

Med vennlig hilsen
Styret