årsmøte

Innkalling til årsmøte i Hunstad FK

Styret innkaller til årsmøte i Hunstad fotballklubb

Årsmøtet avholdes onsdag 30. mars 2022 kl 20.00 i kantinen i Mørkvedhallen

Innmelding av saker sendes til styret innen 16. mars på e-post post@hunstadfk.no

Fullstendig saksliste for møtet blir gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret